Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Forvaltningsoppgåver

Fylkeskommunen har fleire typar forvaltningsoppgåver knytt til næring og regional utvikling. Oppgåvene omfattar i det vesentlege hausting av naturressursar og vurdering av forretningsmessige forhold.

  • Forvaltning av viltlevande marine resursar. Dette inneber forvaltning av kystsel (steinkobber og havert), fiskekvoter for skolar, tang og tare hausting, kongekrabbe, lokale fiskerireguleringar og uttak av skjelsand.
  • Tildelingsmyndigheit for akvakulturnæringa Dette inneber behandling av alle akvakultursøknader unntatt spesialløyver.
  • Behandle søknader om flytting, utfisking og utsetting av ferskvassfisk i ferskvatn.
  • Som planmyndigheit har vi ei viktig rolle i å ta vare på viltet sitt leveområde. Vi har også myndigheit til å endre jakttid på enkelte viltartar, samt å tildele midlar frå viltfondet.
  • Møre og Romsdal fylkeskommune er vassregionmyndigheit med ansvar for oppfølging av den norske vassforskrifta.
  • Vurdere forretningsplan for næringsdrivande utanfor EØS-områdenår desse  søkjer opphaldsløyve i Noreg.
  • Innkalle til drøftingsmøter etter omstillingsloven ved bedriftsnedlegging.

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post