Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Vi nyttar internasjonalt arbeid for å bidra til ei god utvikling i Møre og Romsdal og levere gode tenester til innbyggjarane. Internasjonal innsats er eit verktøy for å nå dei måla vi har sett oss innan samferdsel, vidaregåande skule, regional utvikling, kultur og helse.

Fokuset og arbeidet vårt er særleg retta mot EU og EØS, og det er her vi finn dei viktigaste programma for prosjektsamarbeid og støtte.Vi skal ha eit særleg fokus på miljø og klima. Gjennom deltaking i ulike interesseorganisasjonar og arbeidsgrupper, kan vi samarbeide på tvers av landegrensene og bidra til å påverke dei politiske prosessane.

I det internasjonale arbeidet prioriterer vi desse oppgåvene:

  • Betre kompetansen til ungdom i språk, internasjonalt samarbeid og kulturforståing.
  • Bidra til å påverke og bidra med kunnskap om viktige rammevilkår for kommunar og næringsliv som følgjer av EU/EØS-avtalen.
  • Auke deltakinga i EU/EØS-prosjekt i eigen organisasjon, kommunar, organisasjonar og i næringslivet.