Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Vi nyttar internasjonalt arbeid for å bidra til ei god utvikling i Møre og Romsdal og levere gode tenester til innbyggjarane. Internasjonal innsats er eit verktøy for å nå dei måla vi har sett oss innan samferdsel, vidaregåande skule, regional utvikling, kultur og helse.

Vi kan tilby:

  • Rettleiing til kommunar, organisasjonar og næringsliv som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt
  • Rettlleiing til vidaregåande skolar eller ungdomsorganisasjonar som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt for ungdom (Erasmus+ Aktiv ungdom)
  • Rettleiing til aktuelle EU-program og EU sine finansieringsordningar
  • Formidle erfaring frå EU-prosjekt 
  • Løfte regionen sine interesser inn i internasjonale forum
 Pågåande prosjekt 

«Together: Best practices exchange for integrating refugees». Dette er eit Erasmus+ prosjekt. Målet er kompetanseheving for leiarar, lærarar og andre aktørar involvert i arbeidet med kvalifisering av flyktningar, slik at arbeidet fører til meir effektiv integrering. Møre og Romsdal fylkeskommune v/utdanningsavdelinga er ein av partnarane i prosjektet. 

"G-PaTRA - Green Passenger Transport". Bakgrunnen for prosjektet er auka merksemda på grøn transport i distrikta. Overskotskraft frå vindmøllene på Smøla kan nyttast til å produsere hydrogen for el-bussar og ferjer, og gjennom prosjektet skal ein sjå på korleis dette kan gjerast lønnsamt. Møre og Romsdal fylkeskommune v/regional- og næringsavdelinga er ein av partnarane i prosjektet.  

 

 

 Avslutta prosjekt
"BEAST - Beyond Energy Action Strategies". Prosjektet skal bidra til at energi- og klimaplanar blir gjennomført i kommunar og regionar rundt omkring i Europa. Ni land har vore med i prosjektet.