Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Vi nyttar internasjonalt arbeid for å bidra til ei god utvikling i Møre og Romsdal og levere gode tenester til innbyggjarane. Internasjonal innsats er eit verktøy for å nå dei måla vi har sett oss innan samferdsel, vidaregåande skule, regional utvikling, kultur og helse.

Vi kan tilby:

  • Rettleiing til kommunar, organisasjonar og næringsliv som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt
  • Rettleie fagavdelingar i fylkeskommunen til å komme i gang med EU-prosjekt
  • Rettlleiing til vidaregåande skolar som ønskjer opphald i EU-land for sine elevar eller lærlingar, eller inngå strategisk partnarskap i EU
  • Rettleie ungdomsorganisasjonar som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt for ungdom (Erasmus+ Aktiv ungdom)
  • Rettleiing til aktuelle EU-program og EU sine finansieringsordningar
  • Formidle erfaring frå EU-prosjekt 
  • Løfte regionen sine interesser inn i internasjonale forum
 Pågåande prosjekt 

«Together: Best practices exchange for integrating refugees». Målet er kompetanseheving for leiarar, lærarar og andre aktørar involvert i arbeidet med kvalifisering av flyktningar, slik at arbeidet fører til meir effektiv integrering. Møre og Romsdal fylkeskommune v/utdanningsavdelinga er ein av partnarane i prosjektet. Les om prosjektet her: 

"G-PaTRA - Green Passenger Transport". Bakgrunnen for prosjektet er auka merksemda på grøn transport i distrikta. Overskotskraft frå vindmøllene på Smøla kan nyttast til å produsere hydrogen for el-bussar og ferjer, og gjennom prosjektet skal ein sjå på korleis dette kan gjerast lønnsamt. Møre og Romsdal fylkeskommune v/regional- og næringsavdelinga er ein av partnarane i prosjektet.  

"Craft Reach".  Målet med prosjektet er å bidra til vekst og utvikling av handverksbedrifter, sterkare lokal forankring og internasjonalisering. Craft Reach-prosjektet skal også bidra til at lokale handverksbedrifter kan inspirere unge til å ta opp handverkstradisjonar. Møre og Romsdal fylkeskommune v/kulturavdelinga er ein av partane i prosjektet

 Avslutta prosjekt (utval)

"BEAST - Beyond Energy Action Strategies". Prosjektet skal bidra til at energi- og klimaplanar blir gjennomført i kommunar og regionar rundt omkring i Europa. Ni land har vore med i prosjektet. 

 

 Alle prosjekt - information in english

Her finn du kort informasjon (på engelsk) om alle internasjonale prosjekt (pgåande og avslutta): 

Kontaktpersonar

Birgit Aarønæs Birgit Aarønæs
Leiar marin og naturressurs og internasjonal koordinator
71 28 03 53 /
Mob. 918 86 088
Send e-post
Cecilia Lillthors Cecilia Lillthors
Internasjonal rådgivar
71 28 03 14 /
Mob. 450 62 401
Send e-post
Sunniva Hellandsvik  Ødegård Sunniva Hellandsvik Ødegård
Rådgivar
71 28 03 83 /
Mob. +4798096671
Send e-post