Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Vi nyttar internasjonalt arbeid for å bidra til ei god utvikling i Møre og Romsdal og levere gode tenester til innbyggjarane. Internasjonal innsats er eit verktøy for å nå dei måla vi har sett oss innan samferdsel, vidaregåande skule, regional utvikling, kultur og helse.

Vi kan tilby:

  • Rettleiing til kommunar, organisasjonar og næringsliv som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt
  • Rettlleiing til vidaregåande skolar eller ungdomsorganisasjoanr som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt for ungdom (Erasmus+ Aktiv ungdom)
  • Rettleiing til aktuelle EU-program og EU sine finansieringsordningar
  • Formidle erfaring frå EU-prosjekt 
  • Løfte regionen sine interesser inn i internasjonale fora