Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Flickr_photo_by_Palo

Kreative næringar

Med kreative næringar meiner vi film, foto, musikk, kunstnarleg verksemd, design, spel, kulturarv, annonse og reklame, trykte medium, fjernsyn og radio. Desse næringane er i vekst og utgjer ein stor del av økonomien. Kreativitet og idérikdom er også viktig for næringslivet og for utviklinga av Møre og Romsdal. Kulturavdelinga og regional- og næringsavdelinga samarbeider om å utvikle og styrke dei kreative næringane i regionen.  

Pågåande prosjekt

Mentorprogram for deg som driv innafor kreativ næring. Tilbodet vil vere nyttig både for deg som er i oppstartfasen og for deg som har drive på ei stund. Les om mentorprogrammet

Startstipend for kreativ næring 2017.

 

Avslutta prosjekt og tiltak

Fireårig programsatsing på kreative næringar i Møre og Romsdal. Prosjektet er eit samarbeid mellom kulturavdelinga og regional- og næringsavdelinga. Prosjektet vart avslutta i 2016. Til høgre på sida finn du evalueringa av programsatsinga. 

Nokre av tiltaka som vart gjennomført: 

Kontaktpersonar

Carina Stokke
Rådgivar
71 28 02 92 / Mob. 482 62 671
Send e-post
Angela Hagen Angela Hagen
stabsleiar
71 28 02 17 /
Mob. 975 49 215
Send e-post

Program for kreative næringar i Møre og Romsdal 2013 - 2016

Evaluering av programsatsing på kreative næringar (Oxford Research)