Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Næringsklynger (maritim, marin ++)

Fylkeskommunen arbeider for å forsterke etablerte næringsklynger og bedriftsnettverk gjennom kopling og målretta samarbeid mellom miljøa. Fokus er på generiske kunnskapsområde, fysisk og digital infrastruktur og nye forretningsmodellar.

Dette er næringsklyngene i Møre og Romsdal:

  • GCE Blue Maritime (maritim klynge)
  • Blue Legasea (biomarin ingrediensindustri)
  • Norwegian rooms (møbel og interiør)
  • iKuben (næringsklynge innanfor avansert industriell innovasjon)
  • NCE Tourism (Fjord-Norge frå Rogaland til Møre og Romsdal, med hovudkontor i Bergen)
  • NCE Aquatech (havbruk) Base i Trondheim, med mange medlemmar i Møre og Romsdal.
Aktuelle prosjekt og tiltak (utval)

Møbel- og interiørklynga Norwegian Rooms får støtte til å tenke nytt om produkt og materiale, produksjonsprosessar og logistikk.

Støtte til prosjektet "Service på mærdkanten" ein havbrukshub på Nordmøre under næringsklynga NCE Aquatech Cluster. Bedriftene i nettverket skal saman arbeide for å finne nye og kostnadseffektive løysingar for å betre fiskevelferd. 

Aksjekjøp i Blue Innovation Arena

Støtte til den biomarine klynga Blue Legasea.  

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Kristoffer Jenssen
Teamleiar
71 28 04 40 /
Mob. 909 51 392
Send e-post