Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Oppdrett

Akvakulturforvaltning

Akvakulturforvaltning (Havbruk / fiskeoppdrett)

Fylkeskommunane er tildelingsmyndighet innan akvakultur jf. akvakulturloven.

Fylkeskommunen behandler følgjande søknader:

  • Lokalitetssøknader ved eksisterande konsesjonar, som t.d. nye lokalitetar, biomasseutviding, endra anleggsplassering, m.fl.
  • Havbeitekonsesjon, hummer og kamskjell
  • Konsesjon til settefisk, alle artar
  • Konsesjon til alle andre artar enn laks, aure og regnbogeaure (ikkje framande arter).
  • Fylkeskommunen fatter, på bakgrunn av vedtak frå fylkesmannen, mattilsynet og kystverket samt uttale frå fylkesmannen, kommunen, fiskeridirektoratets region, endeleg vedtak etter akvakulturlova. Saksbehandlingstida skal ikkje overskride 22 veker totalt frå akvakultursøknaden er vurdert komplett.

Konsesjonar til laks, regnbogeaure og aure blir tildelt frå nærings- og fiskeridepartementet, men utløyser behov for melding eller lokalitetsklarering hos fylkeskommunen. Spesialløyve som visningskonsesjon, undervisningskonsesjon og FoU-konsesjon blir tildelt fra Fiskeridirektoratet sentralt, men utløyser behov for melding eller lokalitetsklarering hos fylkeskommunen.

Information in english:

The County Authority - Case handling of aquaculture licences: 
The application for allocating a site goes through an extensive application process, with the county acting as the coordinating authority.

On receiving a completed application, the county municipality forwards it to the local authorities and other relevant sector authorities for evaluation. This is done to ensure that the final decision is based on the best available knowledge. The sector authorities are: the Directorate of Fisheries, the local Norwegian Food Safety Authority, the Norwegian Costal Administration, the County Governor and in some cases the Norwegian Water Resources and Energy Directorate. The county makes its final decision based on the outcome of the different authorities’ assessments, decisions and the Aquaculture Act. Case handling must not take longer than 22 weeks in total.

Kontaktpersonar

Arve Slettvåg Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 /
Mob. 975 39 265
Send e-post
Lisbeth Nervik
Rådgivar fiskeri og havbruk
71 28 02 15
Send e-post
Rebekka Varne Rebekka Varne
Rådgivar akvakultur
71 28 03 51 /
Mob. 918 59 402
Send e-post