Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Forvaltningsoppgåver for havressursar

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltning av produksjon av viltlevande marine ressursar.

 Våre oppgåver:

  • Vi behandlar søknadar om løyve til å jakte kystsel (steinkobber og havert) - søknadsskjema ligg til høgre på sida
  • Vi behandlar søknadar om skolekvote for bruk i fiskerifagleg undervisning, jfr. forskrift om undervisningskvoter
  • Legge til rette for innspel til forskrifter og forvaltningsplanar om utnytting av tang og tare
  • Vi utarbeiderforslag til lokale fiskerireguleringar saman med gjeldane forvaltningsorgan

 


Jaktkvote 2019 status

Art Kvote (rest) Sist oppdatert
Steinkobbe 0 21.01.2019
Havert 0 21.01.2019

I perioden 1. mai - 31. juli er det pause i seljakta

Les meir

Kontaktpersonar

Arve Slettvåg Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 /
Mob. 975 39 265
Send e-post
Lisbeth Nervik
Rådgivar fiskeri og havbruk
71 28 02 15
Send e-post