Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ditt ansvar!

 

Ditt ansvar!

Kontor:

 • Sløkk alle lys når du går for dagen eller skal i eit møte
 • Sorter avfall: papir, bioavfall og restavfall (http://mrfylke.no/Intranett/Stoettefunksjonar/Fellestenesta/Reinhald)
 • Bruk telefonmøte/skype/videokonferansar for å redusere reiser
 • God reiseplanlegging ved bruk av reisebyrået og Møre og Romsdal fylkeskommune sine avtalar og avtalepartnarar
 • Bruk kollektivtransport eller minst miljøbelastande transportmiddel. Tenestereise på strekninga Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund skal som hovudregel skje med TIMEEkspressen
 • Minimaliser papirforbruk! Skrive ut på begge sider av papiret!
 • Bruk ting om igjen, slik som permar og kontormøbel
 • Dokumenter, e-post, vedlegg osv. skal handterast mest muleg elektronisk

Heime:

 • Kildesorter!
 • Sløkk lysa når du går ut av rommet/heimafrå
 • Ta ladaren ut av kontakta når den ikkje er i bruk
 • Tenk gjennom innetemperaturen
 • Ikkje la elektronisk utstyret stå på standby

Butikken:

 • Kjøp økologisk varer
 • Pant tomflasker
 • Sjå etter miljømerker på varer
 • Kjøp brukt
 • Kjør kollektiv

 

 

resirkulering