Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Noregs mest profilerte vitskapsformidlar til Molde, Ålesund og Kristiansund

Kan matematikk vere underhaldande og tankevekkande? Ja, på BYSMART-foredrag med Jo Røislien frå NRK.

Les meir

Lær å starte bedrift i Noreg!

No får gründerar med internasjonal bakgrunn tilbod om kurs for å starte for seg sjølv. 

Les meir

Støtte til inkubator på Nordmøre

Innovasjonsselskapet Vindel AS i Kristiansund får midlar frå fylkeskommunen for å drive fram nye idear og nye bedrifter.

Les meir

Sentraladministrasjonen er re-sertifisert Miljøfyrtårn

Alle miljøfyrtårn-verksemder må re-sertifiserast kvart tredje år. Sentraladministrasjonen i fylkeskommunen har vore sertifisert som Miljøfyrtårn sidan 2006.

Les meir

Støttar veksten i Stordal

Fylkeskommunen løyver 2 mill. kroner til Stordal kommune for forlenging av satsinga «Vekst i Stordal».

Les meir

Det Marine Vestlandet på Aqua Nor

I år stiller Møre og Romsdal på felles stand med dei tre andre Vestlandsfylka. Målet er å vise fram breidda i dei havbruksrealterte næringane på Vestlandet. Stikk innom for ein smaksprøve av tang og tare!

Les meir

No kan du søke om kreativt stipend

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn, som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Startstipend kreativ næring

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Ei reiselivsnæring i vekst gir verdiskapingseffekt

Tala peiker oppover for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal. –Reiseliv er faktisk verdas største næring, den er i sterk vekst, og er forventa å vekse betydeleg framover, seier Ragna Brenne Bjerkeset, assisterande regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Søk støtte til vassmiljøtiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for å betre miljøtilstanden i bekkar, elver, innsjøar og andre vassførekomstar. Vi inviterer kommunar, vassområdeutval, organisasjonar og private til å søke støtte til gode tiltak. 

Les meir