Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vil du lære meir om korleis organisasjonen din kan bruke EØS-midlar?

Vi inviterer lag, organisasjonar, frivillig-sentralar og kulturkontor i Møre og Romsdal til informasjonsmøte om moglegheiter til samarbeid som ligg i EØS-midlane. 

Les meir

-Vi er i gang!

Tysdag 13. februar var det avspark for prosjektet «Reiseliv, mat og kultur». Internasjonale trendar, suksesshistorier og inspirasjon møtte dei om lag 150 deltakarane.  

Les meir

Fullt hus før kick-off for reiseliv, mat og kultur

Tysdag 13. februar går startskotet for ei treårig satsing på reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal, med ei inspirerande og lærerik fagsamling på Quality Hotel Alexandra. 

Les meir

NCE iKuben får støtte til prosjekt om ny produksjonsteknikk

Fylkeskommunen løyver 350 000 kroner til eit prosjekt som skal finne ut om det er behov for eit regionalt senter for additiv produksjon.

Les meir

Møbel, mote og mat skal lokke fleire reisande til regionen

Møre og Romsdal fylkeskommune støttar Sykkylven Næringsutvikling AS med inntil 499 000 kroner til prosjektet Designvegen. 

Les meir

Send inn forslag til «Årets Reiselivspris»

Kjenner du ein person, ei bedrift eller ein organisasjon som har bidratt til å synleggjere reiselivsnæringa i Møre og Romsdal? Då vil vi gjerne høyre frå deg innan 5. mars.

Les meir

No kan du melde deg på Grøn fjord-konferansen 2018

Grøn fjord-konferansen blir arrangert i Geiranger 8. - 9. februar, og no kan du melde deg på.

Les meir

Distriktssenteret deler gode grep frå hoppid.no

Distriktssenteret brukar hoppid.no og Møre og Romsdal som døme på korleis fylkeskommunar og kommunar kan hjelpe gründerar med innvandrarbakgrunn å starte bedrift.

Les meir

Send inn forslag til Fylkesprisen Årets Bedrift

Møre og Romsdal fylkeskommune etterlyser kandidatar til Fylkesprisen Årets Bedrift. Kandidatane kan komme frå alle bransjar innan industri, handverk og service. 

Les meir

Kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø

Nærings- og fiskeridepartementet fastsette 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet av matfisk i norsk lakse – og aureoppdrett i 2018. 

Les meir