Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ei reiselivsnæring i vekst gir verdiskapingseffekt

Tala peiker oppover for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal. –Reiseliv er faktisk verdas største næring, den er i sterk vekst, og er forventa å vekse betydeleg framover, seier Ragna Brenne Bjerkeset, assisterande regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Søk støtte til vassmiljøtiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for å betre miljøtilstanden i bekkar, elver, innsjøar og andre vassførekomstar. Vi inviterer kommunar, vassområdeutval, organisasjonar og private til å søke støtte til gode tiltak. 

Les meir

Nytt EU- prosjekt om grøn transport i distrikta

Hydrogen til bruk i bussar og til lange ferjestrekninger - teknologien har vi, men er det lønsamt? Dette skal fylkeskommunen saman med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter finne ut av i samarbeid med seks andre land i eit nytt EU-prosjekt.

Les meir

2,6 millionar til inkubatorstøtte

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver til saman kr 2,6 mill. til inkubatorane ved kunnskapsparkane ProtoMore (tidlegare Molde Kunnskapspark) og ÅKP (Ålesund Kunnskapspark).

Les meir

Stor interesse for Tettstadkonferansen

Over 130 deltakarar frå heile fylket kom for å høyre korleis dei kan skape gode møteplassar og sosiale stadar.

Les meir

Styrker Midsund som marint kraftsenter

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver kr 666 666 til Midsund Næringsforum sitt prosjekt «Utvikling av fiskeri og havbruk i Midsund og regionen».

Les meir

25 millionar til byutvikling i Molde, Kristiansund og Ålesund

Fylkeskommunen har tildelt millionstøtte til sentrumsprosjekt som byrom, gang- og sykkelstiar og leik og aktivitet i byane.

Les meir

Løyver 1,35 mill. til «havbrukshub» på Nordmøre

Fylkeskommunen vil bidra til å styrke havbrukssatsinga på Nordmøre og går inn med midlar til leverandørnettverket «Service på merdkanten». 

Les meir

1,7 mill til nyskapande integreringsprosjekt

Fylkeskommunen foreslår å støtte ei rekke prosjekt som skal bidra til at fleire innvandrarar kjem seg ut i arbeid og blir integrert i samfunnet.

Les meir

Få mentorhjelp til å utvikle bedrifta di

Driv du innan kreative næringar? No kan du søke om mentorhjelp og få kurs i forretningsutvikling.

Les meir