Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Høyr oss! Ungdom frå Møre og Romsdal møtte statssekretær

Måndag denne veka møtte 12 ungdommar frå Møre og Romsdal og fire andre fylke Stortingsrepresentantar for å snakke om kva dei er opptatt av, og korleis ungdommane sjølve kan vere med å påverke saker dei meiner er viktige.

Les meir

Reiseliv: Korleis utvikle lønnsame opplevingar?

I Møre og Romsdal er fire nye reiselivsprodukt eller opplevingspakkar under utvikling. Til sommaren vil dei første produkta vere klare for marknaden.

Les meir

Byen som regional motor: nye millionar til byutvikling

No kan det bli leikeplass i Byparken i Ålesund, innandørs skateanlegg i Molde og gratis sundbåt (prøveprøveprosjekt) i Kristiansund. Sjå alle prosjekta som får støtte.

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift 2018 går til Pipelife Norge AS

Får prisen for satsinga på robotisering, digitalisering og dyktige fagarbeidarar.

Les meir

Med starthjelp i baklomma

hoppid.no har lansert første versjon av ei digital gründerteneste som skal gjere det enklare å starte bedrift. Tilbakemeldingane frå brukarane er lovande, og i løpet av hausten 2019 blir tenesta open for alle.

Les meir

Høyring: ny forskrift for hausting av tare i Møre og Romsdal

Det er utarbeidd ein rapport med forslag til ny forskrift. Alle kan gi høyringsuttale til rapporten. Fristen er 1. juni.

Les meir

The North West: Havrommet og verdiskaping

-Ja, regionbygging handlar om attraktive og smarte byar, godt utdannings- og kulturtilbod og gode samferdselsløysingar. Men for at vi skal få det til, er vi avhengige av at nokon skapar verdiane.

Les meir

Opplevingar i Møre og Romsdal til sals

Neste veke går Norwegian Travel Workshop av stabelen i Ålesund. Dette er Noregs største marknadsplass for reiselivsnæringa, og eit utstillingsvindauge for Møre og Romsdal. 

Les meir

Møre og Romsdal fylkeskommune vil styrke Vestlandsjordbruket

Fylkesutvalet har ei tolvpunktsliste med innspel til partane i jordbruksforhandlingane 2019. Eitt av innspela går på å redusere innteksgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Les meir

I 2018 vart det felt 12 285 hjort i Møre og Romsdal

Dette er ein auke på over 800 dyr frå året før. Ørsta felte flest, Aure og Rauma på andre og tredjeplass.

Les meir