Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > Nyheiter > Kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø

Kontaktpersonar

Arve Slettvåg Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 /
Mob. 975 39 265
Send e-post
Rebekka Varne Rebekka Varne
Rådgivar akvakultur
71 28 03 51 /
Mob. 918 59 402
Send e-post

Kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø

Nærings- og fiskeridepartementet fastsette 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet av matfisk i norsk lakse – og aureoppdrett i 2018. 

Avhengig av miljøstatus i produksjonsområdet løyvet er klarert i, kan det bli gjeve tilbod om kapasitetsauke på 2 % av maksimalt tillaten biomasse mot eit vederlag til staten.

For løyve knytt til lokaliteter som oppfyller spesielle miljøkrav jf. § 12 i forskrifta, kan det bli gjeve tilbod om inntil 6 % auke av maksimalt tillaten biomasse uavhengig av miljøtilstanden i produksjonsområdet. Slike søknader skal sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune for lokalitetar i produksjonsområde 5 og til Trøndelag fylkeskommune for lokalitetar i produksjonsområde 6.

Søknadsfristen er 31.01.2018. Les meir her.