Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Stephen Oommen Stephen Oommen
Miljørådgivar
71 28 02 19 /
Mob. +4746276273
Send e-post

Ladar mobilen med solenergi

Elevar ved Tingvoll vgs har prosjektert og installert eit solenergianlegg som skal gi straum både til pc-ar og mpbiltelefonar. No ønskjer dei å dele erfaringane sine med andre. 

Daniel, Daniel og Marius som demonstrerer anlegget. Ingvar Kvande fra Tingvoll Sol- og Bioenergisenter er imponert over hva elevene ved Tingvoll vgs har fått til. 

Tekst og foto: Vanessa Hagen frå Tingvoll vgs

SOLSTRØM I PRAKSIS VED TINGVOLL VGS

Nå kan elevenes mobiltelefoner og PC-er gå på solenergi. VG1 Bygg og anleggsteknikk og Elektrofag har i løpet av dette skoleåret prosjektert og installert et solstrømanlegg på skolen. Onsdag 8. mars, ble anlegget offisielt åpnet, og elevene kunne fortelle om sine erfaringer og om prinsippene bak anlegget.

Et tverrfaglig prosjekt 

Prosjektet heter "Solstrøm i praksis med tverrfaglig fokus", og er en del av en nasjonal satsing, i regi av Naturfagsenteret, som heter Den Naturlige Skolesekken, eller Natursekken, og er et samarbeid med Tingvoll Sol- og Bioenergisenter ved Ingvar Kvande. Klassene som er involvert er først og fremst vg1 Bygg- og Elektrofag, men også alle vg1-elevene i naturfag; og alle fag er berørt, også norsk og engelsk. 

Viktig og riktig i økokommunen

Selve prosjektet vil vare i tre år, men arbeidsformen og fokuset skolen har i prosjektet vil bli videreført også etter at det er formelt avsluttet. Tingvoll videregående skole ligger i økokommunen Tingvoll og har en lang tradisjon for å jobbe målrettet for å være en miljøbevisst skole, som integrerer et grønt fokus i undervisningen.

Kunnskap for framtida

Hovedmålsettingen med "Solstrøm i praksis med tverrfaglig fokus" er at elevene skal få økt kunnskap om bærekraft og fornybare energikilder og økt bevissthet rundt energibruk. Anlegget skal gi strøm til en ladestasjon for mobiltelefoner og PCer, og skal kunne brukes av alle elevene i friminuttene. Videre skal elevene måle og analysere energiproduksjonen gjennom året, og hvert år skal anlegget videreutvikles. Slik vil elevene kunne bygge opp ferdigheter for en bærekraftig fremtid - ferdigheter som blir stadig mer etterspurt. 

Nå blir det spennende å følge målingene og se i hvilken grad solenergi egner seg i Møre og Romsdal.

 
Solenergiprosjekt Tingvoll vgs solceller på taket
Solcellepanelet er et mobilt anlegg som elevene skal montere, demontere, og eksperimentere med.
 
Solenergiprosjekt Tingvoll vgs temperaturmåler
8. mars, overskyet vær.
 
Solenergiprosjekt Tingvoll vgs lansering av prosjektet
Elevene ved bygg og anleggsteknikk og elektrofag forteller om prosjektet og om prinsippene bak et solstrømanlegg.
Solenergiprosjekt Tingvoll vgs lansering av prosjektet_2
Snoren klippes. Snart kan det første mobiltelefonene lades.
Solenergiprosjekt Tingvoll vgs lansering av prosjektet_3
Elever og lærere venter spent på avdukingen av solstrømanlegget.
Solenergiprosjekt Tingvoll vgs ladepunkt
Her kan man lade 8 mobiltelefoner og 2 PCer.