Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > Nyheiter > Søk støtte til nyskapande integreringstiltak

Kontaktpersonar

Kristin Vestly Kristin Vestly
prosjektmedarbeider på hoppid.no
71 28 03 46 /
Mob. 918 89 530
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post
Anna Lianes
Rådgivar - STAB - Kulturavdelinga
71 28 03 07 /
Mob. 992 98 395
Send e-post

Søk støtte til nyskapande integreringstiltak

Vi støttar tiltak for betre integrering av innvandrarar i lokalsamfunnet.

Fylkeskommunen lyser no ut to tilskotsordningar med mål om betre integrering av innvandrarar i lokalsamfunna i Møre og Romsdal.

Møteplassar, språk og arbeid

1.Tilskot til nyskapande integreringsarbeid.

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no

Støtteordninga heiter: Tilskot til nyskapande integreringsarbeid 2017. Her finn du meir informasjon om ordninga.

Kommunane og andre offentlege aktørar kan søkje støtte til å utvikle nye og meir effektive arbeidsmåtar for integrering. Tema kan vere, språk- og fagopplæring, deltaking i arbeidslivet og tiltak som kan lette overgangen mellom dei ulike nivåa i skulen eller over i arbeid.

2. Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd.

Meir informasjon og søkeskjema her

Her kan frivillege organisasjonar søkje om støtte til aktivitet og møteplassar på tvers av ulike grupper i lokalsamfunna.

NÅR: Søknadsfrist er 1. april.