Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Carina Stokke Carina Stokke
Rådgivar
71 28 02 92 /
Mob. 482 62 671
Send e-post
Angela Hagen Angela Hagen
kst. stabsleiar og rådgivar
71 28 02 17 /
Mob. 975 49 215
Send e-post

Startstipend kreativ næring

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Kven kan søke?

Du må vere mellom 20 og 39 år, vere folkeregistrert i Møre og Romsdal og ha ambisjon om å starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal. Du må minimun ha fagutdanning i eitt av dei kreative faga (trykte medium, kulturarv, annonse og reklame, arkitektur, musikk, kunstnarleg verksemd, film, foto, spel, design, tv og radio). 

Stipendet skal gå til deg som er i startfasen på bedriftsetablering (enkeltpersonforetak eller AS). Bedrifter som har eksistert i meir enn tre år, blir ikkje rekna som startfase. 

Kva skal du skrive i søknaden?

Du må beskrive kva du har tenkt å tene pengar på og korleis du har tenkt å bruke stipendet. Vi legg stor vekt på forretningspotensialet, det vil seie samanhengen mellom behovet i marknaden og produktet eller tenesta du har tenkt å tilby. Vi legg også vekt på grad av nyskaping, altså om det du vil tilby er noko nytt eller om dette er noko som finst i marknaden frå før. 

Vedlegg til søknaden

Du skal legge ved vitnemål frå di høgaste utdanning (ikkje legg ved vitnemål frå videregåande skole, kursbevis eller attestar). 

Søknadsfrist: 8. september 2017 

Merk deg også at

 • søkarar med dei beste ideane må vere forberedt på komme og presentere ideen sin for ein jury. Vi vil ta direkte kontakt med aktuelle søkarar. 
 • personar som får stipend, må delta på gründeropplæring i regi av hoppid.no. Kurskostnadane blir dekt. 
 • Stipendet er skattepliktig 

Er det noko du lurer på, ikkje nøl med å ta kontakt.

 

Søknadsskjema Startstipend kreativ næring
 1. Dato dd.mm.yy.
 2. Gjeld dersom søkar er registrert i Brønnøysund
 3. Kva produkt eller teneste skal du levere?
  Kva er behovet i marknaden for det du skal levere?
 4. Beskriv kort kva du har tenkt å bruke stipendet til.
 5. Presentere ide 14.11
 6. OK til gratis hoppid.no kurs
 7. Minimum fagutdanning