Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

May Britt Roald May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 /
Mob. 466 96 382
Send e-post
Kristin Vestly Kristin Vestly
Komunikasjonsrådgivar
71 28 03 46 /
Mob. 918 89 530
Send e-post

Vil kåre floppen som blei toppen!

Kjenner du til en oppfinnelse eller produkt som har floppa? Og deretter hatt suksess? Kom med forslag til kåringen ‘Floppen som ble toppen’. En verdig vinner vil bli kåret på Innovasjonsfestivalen 14. -16. november.

May Britt Roald i hoppid.no og Innovasjonsfestivalen er på jakt etter floppen som blei toppen!

Det er gründerhjelpen hoppid.no og Innovasjonsfestivalen som står bak kåringen.

-  hoppid.no ønsker å vise at det også i vår region er høyde for å prøve og feile, og at det finnes mange gode eksempler på nyvinninger og oppfinnelser som i første runde ikke funket, men som endte opp med å bli noe bra, sier May-Britt Roald, prosjektleder i hoppid.no i Møre og Romsdals fylkeskommune.

Floppen kan være et produkt eller tjeneste utviklet i Møre og Romsdal som først har feilet, men seinere gitt grunnlag for noe som viste seg å bli en suksess. Det kan være prosjekter der man har brukt lærdommen fra første fase til videreutvikling.  

Innovasjonskultur

Prisen ‘Floppen som ble toppen’ deles ut under åpningen av Innovasjonsfestivalen tirsdag 14. november. Vinneren får en diplom og hederlig omtale.

- Gjennom denne kåringen håper vi at vi kan få fram mange av de innovative og skapende miljøene som finnes i fylket. Ved å løfte fram innovasjonene som ikke går så bra, kan vi kanskje klare å sette energien og lærdommen inn i det neste produktet, slik Apple gjorde med Ipod, sier Roald.

hoppid.no ønsker å dyrke frem en god innovasjonskultur med stor toleranse for å gå på trynet og feile.

-  Å teste ut, feile, justere og teste ut på nytt, er det som skal til for å utvikle nye løsninger. Vi vil nullfeilskulturen til livs, sier Roald.

Vinnerfloppen på utstilling

Vinnerfloppen vil doneres til utstillingen til Museum of failure innovations, som kommer til Innovasjonsfestivalen. Den stilles ut i et monter og overrekkes over til Samuel West som startet museet.

- Det som er ekstra tøft i år er at vi har fått Samuel West til å komme med utstillingen sin. Museet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og er nå på verdensturné. Rimelig tøft at utstillingen skal til Saudi-Arabia, Belgia, Miami og ...Åndalsnes! sier Ane Marte Hammerø, festivalsjef i Innovasjonsfestivalen og prosjektleder i Nordveggen AS.

Samuel West begynte å samle på feilslåtte innovasjoner fordi han synes man kan lære mye mer av dem enn av suksesshistoriene. Han har fått svært bred internasjonal omtale: http://www.museumoffailure.se/

På festivalen vil West holde foredrag i tillegg til at festivalutstillingen blir stående i 3 dager. 

Forslag til kandidater kan meldes inn til www.hoppid.noanemarte@nordveggen.no  eller til Innovasjonsfestivalens Facebookside .

 

For spørsmål og kommentarer – ta kontakt med

Ane Marte Hammerø, Festivalsjef: 95 05 46 93 / anemarte@nordveggen.no

May-Britt Roald, leder hoppid.no: 466 96 382 / may.britt.roald@mrfylke.no

 

Det er Nordveggen AS, utviklingsselskapet i Rauma som har tatt initiativ til denne festivalen - for å skape en arena der gründere og etablert næringsliv innen alle bransjer møtes. I år har festivalen fått flere sterke støttespillere: Innovasjon Norge, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Sparebanken Møre og de andre kommunene i regionen.

www.innovasjonsfestivalen.no 

hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommunes gründerhjelp i samarbeid med Innovasjon Norge, kommunene og fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målet med hoppid.no er å skape nye og levedyktige bedrifter, mangfold i arbeidslivet og økt verdiskaping og å styrke Møre og Romsdal som gründerfylket.