Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kommunale næringsfond

Midlar til kommunale næringsfond kan kvart år avsetjast frå dei midlane fylket får løyvd til regional utvikling (Statsbudsjettet, kap 551.60). Samla beløp vert fastett i den årlege prosessen i Handlingsprogram Verdiskaping.
Kommunale- og regionale næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunar som ligg innafor det distriktspolitiske verkemiddelområdet.
Unge, kvinner og ulike innvandrargrupper er å sjå som viktige, men lite utnytta ressursar når det gjeld entreprenørskap. Desse målgruppene skal derfor gjevast særskild prioritet ved tildeling frå fonda. Det er dei enkelte kommunane som forvaltar midlane som dei blir løyvd frå fylkeskommunen.

Kontaktpersonar

Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post