Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > Økonomisk støtte > Økonomiske verkemiddel verdiskaping petroleumsressursar

Økonomiske verkemiddel verdiskaping petroleumsressursar

Aktuelle støtteordningar for å auke verdiskapinga frå petroleumsressursane:

  • Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har ulike verkemiddel som kan vere med å finansiere bedriftsretta utviklingsprosjekt. Meir informasjon om dei ulike ordningane finn du på Innovasjon Norge sine nettsider
  • VRI. Virkemiddel for regional innovasjon. VRI Møre og Romsdal bidrar til kunnskapsbasert utvikling i næringslivet og offentleg sektor gjennom mellom anna å knytte kontakt mellom bedrift og forskarar, skape gode arenaer for læring og samarbeid og støtte forskingsprosjekt. For meir om verkemidlane sjå: http://vrimr.no/
  • RFF. Regionalt-forskningsfond Midt-Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til auka FoU-innsats. Aktuelle utlysingar finn de på regionale forskningsfond sine nettsider.
  • Norges Forskningsråd. Forskningsrådet kan finansiere forskingsprosjekt for aktørar frå privat og offentleg sektor. Søkarar kan til dømes vere forskingsinstitusjonar, bedrifter med eigne forskingsprosjekter eller i samarbeid med forskingsinstitusjonar. Meir informasjon om dei ulike ordningane finn du påwww.forskningsradet.no

Kontaktpersonar

Bengt Endreseth Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 /
Mob. 958 78 883
Send e-post
Lina Vassdal Lina Vassdal
Rådgivar Energi
71 28 03 42 /
Mob. 934 57 221
Send e-post

Handlingsprogram verdiskaping 2016 - pdf