Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk støtte til marin nyskaping

Formål: Sjømatfylket Møre og Romsdal vil legge til rette for nyskaping knytt til fiskeri og havbruksnæringa. Næringa må saman med forsking og forvalting løyse felles utfordringar for å sikre framtidige marknader og utvikle gode produkt.

Vilkår: I 2017 kan fylkeskommunen støtte tilretteleggande tiltak for marin næring innan:

  • Merkevarebygging av sjømat frå Møre og Romsdal
  • Sjømatkvalitet
  • Produktutvikling
  • Auka grad av lokal vidareforedling og utnytting av restråstoff
  • Bygge kompetanse knytt til miljøutfordringar i marin næring

Målgruppe: Open, men kan ikkje støtte enkeltbedrifter

Søknadsfrist: Løpande gjennom året

Kontaktpersonar

Lisbeth Nervik
Fiskerirådgivar
71 28 02 15
Send e-post