Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk støtte til næringsklynger

Søk støtte til vekstkraftige næringsklynger. 

Fylkeskommunen kan støtte opp under strategisk viktige prosjekt for klyngene som er med i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Vi kan støtte forprosjekt for nye nettverks- og klyngeutviklingsprosjekt.

Vilkår: Prosjekta frå eksisterande klynger må vere forankra i strategien/søknaden. Støtta skal gå til tilretteleggande tiltak, og ikkje direkte bedriftsretta tiltak.

Målgruppe: Klyngene i Møre og Romsdal som er med i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og nye miljø som ønskjer å etablere nye klyngeinitiativ. 

Søknadsfrist: Løpande gjennom året

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no. Støtteordninga heiter Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal

Andre støtteordningar
  • MobPro. MobPro Møre og Romsdal bidrar til kunnskapsbasert utvikling i næringslivet og offentleg sektor gjennom mellom anna å knytte kontakt mellom bedrift og forskarar, skape gode arenaer for læring og samarbeid og støtte forskingsprosjekt. For meir om verkemidlane sjå: http://vrimr.no/

Kontaktpersonar

Øyvind Tveten Øyvind Tveten
Rådgivar
71 28 03 57 /
Mob. 922 12 429
Send e-post
Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 /
Mob. 924 42 568
Send e-post