Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk støtte til reiselivsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett av midlar til å støtte gode prosjekt og utviklingstiltak som bygger opp under posisjonen "Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr 1"

Vilkår:

  • Midlane skal gå til tilretteleggande tiltak for reiselivsnæringa.
  • Prosjekta må bygge opp under posisjonen "Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke"

Målgruppe: Alle relevante aktørar i reiselivsnæringa

Tiltak kan støttast med inntil 50 % av kostnadane i prosjektet.

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no.

Støtteordninga heiter Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal

Søknadsfrist: fortløpande.

Meir informasjon om korleis Møre og Romsdal fylkeskommune og partnarskapen arbeider for reiselivsutvikling finn du i handlingsprogram verdiskaping, resultatmål 6 (sjå pdf til høgre)

Kontaktpersonar

Lillian  Sæther Lillian Sæther
Rådgivar
71 28 01 23 /
Mob. 952 80 603
Send e-post

Handlingsprogram verdiskaping 2016 - pdf