Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk støtte til reiselivsutvikling

Formål: Gode prosjekt/utviklingstiltak som byggjer opp under posisjonen «Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr 1» knytt til satsinga «Reiseliv, mat og kultur».

Vilkår: Midlane skal gå til tilretteleggande tiltak for reiselivsnæringa. Prosjekta som skal få støtte må bygge opp under posisjonen «Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke».

Målgruppe: Alle relevante aktørar i reiselivsnæringa

Søknadsfrist: Løpande gjennom året.

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no

Kontaktpersonar

Lillian  Sæther Lillian Sæther
Rådgivar
71 28 01 23 /
Mob. 952 80 603
Send e-post

Handlingsprogram verdiskaping 2016 - pdf