Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk støtte til reiselivsutvikling

Formål: Støtte gode prosjekt/utviklingstiltak som byggjer opp under posisjonen «Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr 1» i landet

Vilkår: Midlane skal gå til tilretteleggande tiltak for reiselivsnæringa. Prosjekta som skal få støtte må bygge opp under posisjonen «Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke».

Målgruppe: Alle relevante aktørar i reiselivsnæringa

Søknadsfrist: Løpande gjennom året.

Andre støtteordningar
  • MobPro. MobPro Møre og Romsdal bidrar til kunnskapsbasert utvikling i næringslivet og offentleg sektor gjennom mellom anna å knytte kontakt mellom bedrift og forskarar, skape gode arenaer for læring og samarbeid og støtte forskingsprosjekt. For meir om verkemidlane sjå: http://vrimr.no/
  • RFF. Regionalt-forskningsfond Midt-Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til auka FoU-innsats. Aktuelle utlysingar finn de her: http://www.regionaleforskningsfond.no

Kontaktpersonar

Lillian  Sæther Lillian Sæther
Rådgivar
71 28 01 23 /
Mob. 952 80 603
Send e-post

Handlingsprogram verdiskaping 2016 - pdf