Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > Økonomisk støtte > Tilskotsordning for innføring av miljøleiing i kommunane

Tilskotsordning for innføring av miljøleiing i kommunane

Formål: Styrke kommunane si kompetanse på miljøleiing, og stimulere til å ta i bruk miljøsertifisering av offentlege verksemder som ein systematisk metode for å drive mest mogleg miljøvennlig.

Møre og Romsdal fylkeskommune kan støtte inntil fem kommunar for innføring av miljøleiing i kommunane.

Vilkår:

  • Kommunen vel sjølv miljøleiingssystemet som skal nyttast. Vedtak om miljøleiing må være politisk forankra i kommunen
  • Dersom ein kommune vel miljøleiingssystemet Miljøfyrtårn, må dei velje hovudkontormodellen der rådhus og ei underliggande eining blir sertifisert
  • Kommunen må ha miljøansvarleg(e) som skal halde miljøarbeidet i hevd, og være verksemdas ressursperson på miljø
  • Frist for rapportering er 1 år frå tilsegn om støtte

Målgruppe: Kommunar i Møre og Romsdal

Tilskotsramme: Inntil 60 000 per kommune

Søknadsfrist: Løpande ut året

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no

Kontaktpersonar

Stephen Oommen Stephen Oommen
Miljørådgivar
71 28 02 19 /
Mob. +4746276273
Send e-post
Arne Håkon Sandnes Arne Håkon Sandnes
Rådgivar Klima og miljø
71 28 03 50 /
Mob. 408 72 123
Send e-post