Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > Økonomisk støtte > Tilskotsordning for næringshagar og inkubatorar

Tilskotsordning for næringshagar og inkubatorar

Næringshagane og inkubatorane har ein viktig funksjon med å hjelpe bedrifter og gründerar i sitt utviklingsarbeid. Frå 2017 blir næringshageprogrammet i heilheit finansiert frå SIVA. Fylkeskommunen opnar for å støtta dei miljøa som deltar i inkubatorprogramma til SIVA. 

Vilkår: Søkjarar må vere med i inkubatorprogramma til SIVA. Vi kan støtte inntil halvparten av den støtta som SIVA finansierer.

Målgruppe: Miljøa som deltar i inkubatorprogramma til SIVA.

Søknadsfrist: Løpande gjennom året.

Andre støtteordningar

  • MobPro. MobPro Møre og Romsdal bidrar til kunnskapsbasert utvikling i næringslivet og offentleg sektor gjennom mellom anna å knytte kontakt mellom bedrift og forskarar, skape gode arenaer for læring og samarbeid og støtte forskingsprosjekt. For meir om verkemidlane sjå: http://vrimr.no/
  • RFF. Regionalt-forskningsfond Midt-Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til auka FoU-innsats. Aktuelle utlysingar finn de her: http://www.regionaleforskningsfond.no