Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > Økonomisk støtte > Tilskotsordning for tilretteleggande næringsutviklingstiltak

Tilskotsordning for tilretteleggande næringsutviklingstiltak

Formål: Støtte samarbeid mellom kommunar, næringshagar, kunnskapsparkar, inkubatorar, næringsforeiningar for utvikling og utprøving av nye verktøy i innovasjonsarbeidet.

Vilkår: Samarbeid mellom aktørar som arbeider med næringsutvikling over kommunegrenser vert særskilt prioritert.

Målgruppe: Kommunar, næringshagar, kunnskapsparker, inkubatorar, næringsforeiningar.

Søknadsfrist: Løpande gjennom året

Andre støtteordningar
  • MobPro. MobPro Møre og Romsdal bidrar til kunnskapsbasert utvikling i næringslivet og offentleg sektor gjennom mellom anna å knytte kontakt mellom bedrift og forskarar, skape gode arenaer for læring og samarbeid og støtte forskingsprosjekt. For meir om verkemidlane sjå: http://vrimr.no/
  • RFF. Regionalt-forskningsfond Midt-Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til auka FoU-innsats. Aktuelle utlysingar finn de her: http://www.regionaleforskningsfond.no