Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Korleis finn eg fram til saksbehandlar?

Her finn du oversikt over kven som arbeider med kva

Kven kan søkje regionale utviklingsmidlar?

Svar: Det er først og fremst kommunar som kan søkje midlar direkte frå fylkeskommunen. Privatpersonar og enkeltbedrifter kan normalt ikkje søkje. Desse kan ta kontak med sitt lokale hoppid.no-kontor (gründersatsinga) eller Innovasjon Norge.

Kva prosjekt kan eg søkje støtte til?

Svar: Du kan søke støtte til utviklingsprosjekt som svarar til satsingsområda i fylkesplan og handlingsprogram verdiskaping. Vi prioriterer samfunnsutvikling i kommunane.

Innafor viktige område vil det i tillegg bli lyst ut midlar. Dette blir gjort kjent gjennom brev til kommunane og gjennom media. Du finn meir om dette under menypunktet "økonomisk støtte".

Kva kan kan eg få hjelp til når eg skal søkje støtte?

Svar: Du kan få rettleiing av ein saksbehandlar med kompetanse på prosessarbeid. Han eller ho kan rettleie om alle aktuelle regionale støtteordningar.
Du kan også be om eit møte med saksbehandlar for å diskutere ein prosjektidé. Fylkeskommunen kan bistå med prosesskompetanse.
Ta gjerne kontakt med avdelinga på telefon 71 25 81 80.

Når kan eg forvente svar på søknaden min?

Svar: Etter at vi har fått søknaden din, skal du innan tre veker få brev frå oss der det står kven som er din saksbehandlar og forventa behandlingstid. Saker skal normalt bli behandla innan tre månader. Saker som skal til politisk behandling, kan ta lengre tid.

Eg har fått innvilga støtte til eit prosjekt, når kan eg forvente utbetaling?

Svar: Økonomisk støtte blir utbetalt etter at vi har fått dokumentasjon på faktiske utgifter. Krav til dokumentasjon står nærare forklart i tilskotsbrevet. Når vi har fått dokumentasjon, sender vi melding til økonomiavdelinga om utbetaling.

Når er det møte i regional- og næringsutvalet?

Møtekalender for utvalet