Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilsette regional og næring

Her finn du oversikt over alle tilsette på Regional- og næringsavdelinga. Oversikta inneheld kontaktopplysningar og stikkord om arbeidsoppgåvene til den enkelte. Du kan gjere søk på stikkord og kontaktopplysningar.

Leiing
Bergljot Landstad
Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 900 89 213
Energi
Bengt Endreseth
Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 958 78 883
Arbeidsoppgåver:
Kraftforsyning, fornybar energi og petroleum
Lina Jonasson
Lina Jonasson
Rådgivar Energi
71 28 03 42 934 57 221
Arbeidsoppgåver:
Utviklingsoppgaver innen:
Fornybar energi, Petroleum og transport
EU-prosjekt innen energi
Ketil Valde
Rådgivar fornybar energi
71 28 03 41 93 03 63 59
Arbeidsoppgåver:
Energieffektivisering
Sol- og bioenergi
Vind- og havenergi
Vasskraft
Kompetansebygging fornybar energi
Konsesjon minikraftverk
Kommunal
Ingvild Gjerdset
Ingvild Gjerdset
Arkitekt MNAL
71 28 03 44
Arbeidsoppgåver:
By- og tettstadutvikling
Stadanalyser
Arkitektur
Kommunale planar
Prosjektplanlegging
Saksbehandling
Arne Dag Gjærde
Arne Dag Gjærde
Tettstadkorrdinator
71 28 03 49 +4791335536
Arbeidsoppgåver:
By- og stedsutvikling
Stedsanalyser
Prosessplanlegging
Helseperspektiver i planlegging
Universell utforming
Lysdesign
Handel og by/stedsutvikling
Grunnlagsinvesteringar
Kjersti Hasselø
Kjersti Hasselø
Rådgivar
71 28 03 48 911 98 760
Arbeidsoppgåver:
Prosjektleiar for byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund i prosjektet " Byen som regional motor". Fokus på sentrum, kollektivbruk og forsking/ utdanning.
May Britt Roald
May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 466 96 382
Eivind Vartdal Ryste
Eivind Vartdal Ryste
Seksjonsleiar
71 28 02 16 909 92 406
Arbeidsoppgåver:
Ansvarleg for arbeid med by- og tettstadutvikling, lokal samfunnsutvikling, omstilling i kommunane, hoppid.no, forvaltning av regionale utviklingsmidlar, næringsfond, landbruk og næringsinfrastruktur.
Kim Tornes
Rådgivar
71 28 03 45
Arbeidsoppgåver:
Kommunale næringsfond, RDA-midlar, administrator for RF13.50, regnskap og økonomi i RN avdelinga
Kristin Vestly
Kristin Vestly
prosjektmedarbeider på hoppid.no
71 28 03 46 918 89 530
Malene Aaram Vike
Rådgivar
71 28 03 08 918 93 231
Marin og miljø
Birgit Aarønæs
Birgit Aarønæs
Internasjonal koordinator/Kst. seksjonsleiar marin og miljø
71 28 03 53 918 86 088
Arbeidsoppgåver:
Kst. seksjonsleiar marin og miljø. EU-program og deltaking i EU-prosjekt (t.d. Horisont 2020, Erasmus+) og Interreg (t.d. Nordsjøprogrammet). Nordsjøkommisjonen og CPMR. Vest-Norges Brusselkontor.
Lisbeth Nervik
Fiskerirådgivar
71 28 02 15
Arbeidsoppgåver:
Saksbehandling fiskeri og havbruk
Stephen Oommen
Stephen Oommen
Miljørådgivar
71 28 02 19 +4746276273
Arbeidsoppgåver:
Regional delplan for klima-og energi, Miljøfyrtårn, Miljøledelse, Gjennomføring av fylketshurtigladestratergi, EU prosjekt (BEAST), miljørelatert saker.
Arne Håkon Sandnes
Arne Håkon Sandnes
Rådgivar Klima og miljø
71 28 03 50 408 72 123
Arbeidsoppgåver:
Klima
Energi
Miljø
Vassforvaltning
Kystsoneplan
Arve Slettvåg
Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 975 39 265
Håkon Slutaas
Håkon Slutaas
Rådgivar
71 28 03 52 975 94 361
Arbeidsoppgåver:
Vassforvaltning
Viltforvaltning
Innlandsfiskforvaltning
Rebekka Varne
Rebekka Varne
Rådgivar akvakultur
71 28 03 51 918 59 402
Arbeidsoppgåver:
Klarering av lokaliteter til oppdrett etter akvakulturloven. Oppdrett og kommunale arealplaner i sjø. Næringsutvikling marine ressurser
Næring
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 952 52 352
Arbeidsoppgåver:
Stedfortreder for Regional - og næringssjef. Leder for seksjon Strategi og næring.
Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 924 42 568
Annelin Henriksen
Rådgivar
71 28 02 12 975 34 536
Øyvind Herse
Rådgivar
71 28 03 56 913 64 886
Lasse Kristiansen
Lasse Kristiansen
Rådgivar
71 28 03 17 971 00 507
Cecilia Lillthors
Cecilia Lillthors
Internasjonal rådgivar
450 62 401
Anne Marte Ostad
Rådgivar
71 28 03 58
Kristoffer Singstad
Kristoffer Singstad
Prosjektutvikler
71 28 03 18 990 26 132
Arbeidsoppgåver:
Prosjekt- og næringsutvikling. Digital kompetanse og digital konkurransekraft
Lillian  Sæther
Lillian Sæther
Rådgivar
71 28 01 23 952 80 603
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar reiseliv. Medlem i styringsgrupper/prosjektgrupper/styrer der fylkeskommunen yter prosjekttilskot og/eller driftstilskot. Samarb. Vestlandet gjennom NCE Tourism og Fjord Norge AS. Søknadsbeh.
Øyvind Tveten
Øyvind Tveten
Rådgivar
71 28 03 57 922 12 429
R&N Adm
Angela Hagen
Angela Hagen
kst. stabsleiar og rådgivar
71 28 02 17 975 49 215
Arbeidsoppgåver:
informasjon, kommunikasjon, webredaktør, utvikling av kreative næringar, HR, HMS-koordinator
Anne Margrete Skarsbø
Konsulent
71 28 03 40 911 61 387
Arbeidsoppgåver:
Kurs, konferanser og fakturering.
Mariann Veiset
Mariann Veiset
Konsulent
71 28 03 39 984 22 822
Arbeidsoppgåver:
-Økonomi
-Regionalforvalting