Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Reiseliv, mat og kultur 2018-2020

Reiseliv, mat og kultur 2018-2020

Bannerbilde av mat og natur

Møre og Romsdal er eit attraktivt reisemål, og turistane spør etter det autentiske og "det lille ekstra". Lokale mattradisjonar er ein viktig del av vår kultur. Å kunne tilby tilreisande og lokalbefolkninga gode matopplevingar, er viktig for auke lønsemda i reiselivsnæringa og styrke Møre og Romsdal som opplevingsfylke.


"Reiseliv, mat og kultur" på lokal-tv

Jan Sverre "Sivert" Sivertsen har vore gjest i matprogrammet Mat Med Nesje, der han fortel om prosjektet Reiseliv, mat og kultur. 

Les meir

Nye støtteordningar til unge kokkar og servitørar

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut to nye støtteordningar for elevar og fagarbeidarar som ønskjer å satse på kokk- og servitøryrket.

Les meir

Reiseliv: Korleis utvikle lønnsame opplevingar?

I Møre og Romsdal er fire nye reiselivsprodukt eller opplevingspakkar under utvikling. Til sommaren vil dei første produkta vere klare for marknaden.

Les meir

Presenterte Reiseliv, mat og kultur for landbruksministeren

Då landbruksministeren Olaug Bollestad og representantar frå departementet nyleg besøkte Møre og Romsdal, fekk dei høyre om «Reiseliv, mat og kultur».

Les meir

Tre fylke konkurrerer om nytt utdanningstilbod for fjellførarar og ski-guidar

Norsk Høgfjellskole kan bli etablert i Møre og Romsdal, nærare bestemt i tindehovudstaden Åndalsnes. Fylkeskommunen støttar tiltaket med inntil ein halv mill. kroner.

Les meir

Arrangerer fylkets første opplevingsfestival i Fosnavåg 11. og 12. februar

Fylkeskommunen går utradisjonelt til verks for å møte den auka etterspurnaden etter opplevingar i Møre og Romsdal.

Les meir

Velkommen til Opplevingsfestivalen 2019!

Fylkeskommunen ønskjer å styrke Møre og Romsdal som opplevingsregion og arrangerer fylkets første opplevingsfestival 11. og 12. februar i Fosnavåg.

Les meir

Kombinasjonen mat, kultur og natur skal lokke fleire turistar til fylket

Fire mat-kultur-natur prosjekt får til saman 3 mill. kroner for å utvikle nye totalopplevingar som er attraktive for tilreisande og lønsame for aktørane.

Les meir

Magiske augeblikk søkast!

Vi søker etter nettverk av bedrifter som i fellesskap ønsker å skape opplevingar utanom det vanlege. Opplevingar som kan bidra til at Møre og Romsdal blir Noregs beste opplevingsregion. Søknadsfrist 15. november 2018. 

Les meir

-Vi er i gang!

Tysdag 13. februar var det avspark for prosjektet «Reiseliv, mat og kultur». Internasjonale trendar, suksesshistorier og inspirasjon møtte dei om lag 150 deltakarane.  

Les meir

Kontaktpersonar

Jan Sverre Sivertsen Jan Sverre Sivertsen
prosjektleiar
Mob. 414 50 642
Send e-post