Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Reiseliv, mat og kultur 2018-2020

Reiseliv, mat og kultur 2018-2020

Bannerbilde av mat og natur
 
 

Vi er på jakt etter nettverk av bedrifter som i fellesskap har mål om å skape opplevingar utanom det vanlege. Opplevingar som kan bidra til at vi blir Noregs beste opplevingsregion.

Gjennom prosjektet «Reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal» etterlyser vi no pilotprosjekt som vil utvikle, etablere og kommersialisere nye, komplette opplevingstilbod der reiseliv, mat og kultur utgjer ingrediensane.

Vi stiller med kompetanse, midlar og program for inntil tre nettverksprosjekt. De stiller med idéane, drivkrafta og aktørane som saman skal produsere magiske augeblikk.

 
LES MEIR OG SØK HER!
 
 

 
 

Reiseliv, mat og kultur 2018-2020 - eit samarbeidsprosjekt mellom næringsaktørar og det offentlege:

Partnerlogoer 10