Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om prosjektet

Fisk Kaitlin Bailey Matador Fjord Norge 2

Foto: Kaitlin Bailey /Matador Network/www.fjordnorway.com

Møre og Romsdal er eit attraktivt reisemål, og turistane spør etter det autentiske og "det lille ekstra". Lokale mattradisjonar er ein viktig del av vår kultur. Å kunne tilby tilreisande og lokalbefolkninga gode matopplevingar, er viktig for auke lønsemda i reiselivsnæringa og styrke Møre og Romsdal som opplevingsfylke

Bakgrunn

Hovudmål og delmål

Fire delprosjekt

 
 

Reiseliv, mat og kultur 2018-2020 - eit samarbeidsprosjekt mellom næringsaktørar og det offentlege:

Partnerlogoer 10