Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Fylkestrafikktryggingsutvalet på synfaring og bedriftsbesøk i Ørsta

Det første møte etter sommaren (21.08.2018) i Fylkestrafikktryggingsutvalet var lagt til Ørsta kommune.

Les meir

Jugendfest: ekstra hurtigbåtar og buss

Under Jugendfest kommande helg blir det ekstraavgangar med hurtigbåten til Valderøya og Godøya og auka busskapasitet.

Les meir

Fire har levert tilbod i konkurransen om Romsdalspakken

Måndag 13. august opna Møre og Romsdal fylkeskommune tilboda i konkurransen for dei fire fylkesvegferjesambanda i Romsdal. – Vi er glade for den store interessa for å drive desse ferjesambanda, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Les meir

Utvida nattbusstilbod i Skjærvafest-helga

Møre og Romsdal fylkeskommune set inn eit utvida tilbod med nattbussen under Skjærvafest 2018. FRAM-bussane vil køyre både natt til laurdag og natt til søndag.

Les meir

Endra rutetider for B-ferja på ruta Eidsdal-Linge

Møre og Romsdal fylkeskommune korrigerer avgangstidene for B-ferja med fem minutt i den tida det går tre ferjer. Dette gjeld frå laurdag 14. juli og fram til 12. august.

Les meir

Skal du på Fru Guri av Edøy? Da bør du vere tidleg ute

Førestillinga på torsdag 12. juli er utseld, og det er derfor forventa at det blir fulle ferjer.

Les meir

Utvida busstilbod i Moldejazz-veka med Fram

Det er satt opp ekstra nattbussar i kommunane Molde, Fræna, Eide og Aukra under jazzveka. - Vi har eit godt tilbod med nattbussane under jazzfestivalen i år også, seier rådgivar Kristine Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Fylkesvegferjene på indre Sunnmøre er ute på anbod

Møre og Romsdal fylkeskommune har no ute anbodskonkurranse for dei fire fylkesvegferjesambanda Eidsdal–Linge, Stranda–Liabygda, Hundeidvik–Festøy og Sæbø-Leknes-Trandal-Strandal på indre Sunnmøre.

Les meir

Fru Guri av Edøy: stor interesse for å kjøpe transport og førestilling i same billett

FRAM og Gurisentret samarbeider også i 2018 om å kunne tilby transport og førestilling i ein og same billett.

Les meir

Halv pris for elbilar på ferjene frå 1. juli

Frå 1. juli vil det koste 50 % av ordinær takst for elbilar og hydrogenkøyretøy på ferjene. Dette gjeld på alle offentlege ferjesamband i heile landet, her frå sambandet Hareid- Sulesund.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar