Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Samferdselsutvalet drøftar takstar og bruer

Takstar for buss, hurtigbåt og ferjer i 2013 samt tilstanden for bruer og ferjekaier er to av sakene som samferdselsutvalet skal behandle når det kjem saman til møte 19. desember.

Les meir

Vellukka idedugnad for russen

Neste års russekull vil ha eit auka fokus på trafikksikkerhet. Meir kunnskap og bruk av sikkerheitsutstyr som refleks på russedressane skal bidra til ei tryggare russefeiring

Les meir

Nytt flybusstilbod i Molde

Nye ruter og betre tilpassa innkomst- og avgangstider skal gje reisande eit betre transporttilbod til og frå flyplassen i Molde.

Les meir

Ungdomskortet får heva aldersgrensa til 22 år

Ungdomspanelet får gjennomslag for fanesak i budsjettet.
- At engasjement og målretta arbeid nyttar, ser vi resultat av no når fylkestinget vedtek å auke aldersgrensa på Ungdomskortet til 22 år, seier nyvalt leiar i Ungdomspanelet Åse Kristin Ask Bakke.

Les meir

Skal du være russ til våren?

Vi treng dine meiningar og idear for korleis vi best mulig skal kunne lage eit trafikktryggingsopplegg for russen. Russetida er ei tid med mykje bilkøyring i kombinasjon med fest og moro.  Vi ønskjer å bidra til at du og dine venner får ei uforgløymelig og trafikksikker russefeiring.

Les meir

Utforkøyringsulykker og møteulykker tek flest liv i trafikken

103 personer vart drepne i trafikken i Møre og Romsdal i perioden 2004-2011, mens 405 personer vart hardt skadd. Det er utforkøyringsulykker og møteulykker som tek flest liv i trafikken. Det kjem fram i ein ny ulykkesanalyse som Statens vegvesen har gjennomført på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Les meir

Elbilseminar - 25. oktober 2012

I følgje Grøn Bil Norge er Møre og Romsdal på veksttoppen i sal av elbilar.  Fylkeskommunen ser positivt på dette, og ønskjer å leggje til rette for miljøvenleg samferdsel. I oktober vart det arrangert eit elbilseminar, der deltakarane fekk fagleg input og høve til å prøve ei rekkje ulike elbilar.

Les meir

Samferdselsavdelinga arbeider med innføring av elektronisk betalingsordning for TT- brukarar

Dagens TT- ordning med papirkupongar er ei lite praktisk løysing for både brukarane, drosjenæringa og fylkeskommunen. Innføring av elektronisk betalingsordning vil føre til ei betre løysing for alle partar.

Les meir

Forsøket på TT- området er i gong – tilbakemeldingane så langt er gode

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein av tre fylkeskommunar i landet som er godkjent av Samferdselsdepartementet til å delta i eit forsøk med mål å betre TT- ordninga for brukarar med tyngre funksjonshemningar, det vil seie rullestolbrukarar og blinde/sterkt svaksynte, slik at dei kan få eit meir aktivt liv. Tilbakemeldingane frå brukarane er gode.

Les meir

Kjøper busstjenestar på Nordmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune har lagt ut ei anbodspakke på kjøp av busstjenestar i Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure.

Konkurransen gjeld skule-, rutekøyring og individuelt tilrettelagt skuleskyss.

Konkurransegrunnlaget med vedlegg ligg ut på doffin.no og fristen for å levere tilbod er 19.desember 2012 kl.12.00

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2017

Snarvegar