Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Alternativ transport til Ona fram til 26. mars

På grunn av hindringar vil det ikkje vere muleg å få ferjeanløp til Ona før tidlegast 26.mars. Torghatten Nord AS som er operatør på ruta har sett inn alternativ transport med hurtigbåt og fraktbåt i denne perioden. Hurtigbåten vil anløpe til oppsett ruteplan i perioden.

Les meir

Frå kilometertakst til sonetakst

-For å få eit samordna billetteringssystem på kollektivreiser i fylket, vil vi i løpet av første halvdel av 2012 innføre sonetakst på alle bussar i Møre og Romsdal, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.  

Les meir

Ruster opp og moderniserer ferjekaiene i regionen

I løpet av de neste årene skal en rekke statlige og fylkeskommunale ferje- og hurtigbåtkaier i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag oppgraderes, bygges om eller det skal bygges nye kaier. Statens vegvesen Region midt er godt i gang.

Les meir

Kollektivkortet – eit kort med fleire muligheiter

Det nye Kollektivkortet er no i ferd med å bli implementert i Møre og Romsdal. I tillegg til at kortet erstattar det tradisjonelle ungdomskortet, miljøkortet og periodekortet, er Kollektivkortet også eit rabattkort for enkeltreiser.

Les meir

177mr.no - ruteopplysing på nett

I samband med overgangen av busseselskap frå Nettbuss til Fjord1 Buss Møre, har det vore etterlyst rutetider på flybussen til Ålesund Lufthavn på internett. Rutetider til flybussen finn ein på Trafikanten i Møre og Romsdal si nettside www.177mr.no. Her finn ein rutetider og informasjon om buss-, ferje- og hurtigbåttilbodet i fylket.

Les meir

Fjord1 Buss Møre AS overtek Bybussen i Ålesund, Flybussen og Fastlandsbussen

Den einaste endringa passasjerane vil merke er bussar med ny logo og eit nytt billettsystem – kollektivkortet.

Les meir

Garnes-prosjektet

Garnes-prosjektet gir nye moglegheiter for kollektivtrafikken på Søre Sunnmøre med en vesentlig høgare frekvens og korrespondanser når prosjektet er ferdigstilt. Bygging av bussoppstillingsplass og ombygging av T-kryss til rundkjøring er fullfinansiert. Møre og Romsdal fylkeskommune har i investeringsbudsjettet løyvd kr. 10 mill. I 2012 og kr. 5 mill. I 2013. I tillegg har Møre og Romsdal fylkeskommune fått tilsagn på BRA-midlar frå Statens vegvesen kr. 6,6 mill. for 2012

Les meir

Grønt lys for førehandsinnkrevjing

Stortinget godkjente førehandsinnkrevjing av bompengar til fv. 659 Nordøyvegen i handsaminga av statsbudsjettet for neste år. [13.12.2011]

Les meir

Ekstra møte i Samferdselsutvalet

Samferdselsutvalet skal ha møte 20. desember 2011

Møterom 700  kl. 11:15

Sakene vert lagt ut 13. desember 2011

Les meir

Vann fotokonkurranse med biletet “Usynleg”

Bendik Bekken Sandøy frå Molde sitt bilete “Usynleg”, vart kåra til vinnarbilete i Møre og Romsdal fylkeskommune sin fotokonkurranse “Ung i trafikken”. 

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2017

Snarvegar