Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Møre og Romsdal skal finne banebrytande løysningar for bygging og vedlikehald av bruer

Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i dag støtte frå Innovasjon Norge for å utvikle nye og banebrytande løysningar for bygging og vedlikehald av bruer.  Møre og Romsdal fylkeskommune sitt prosjekt var eit av tre som fekk støtte. 

Les meir

Vil få på plass terminalar for nødnett i Trollstigområdet

Fylkesrådmannen ønsker å få på plass ei løysing for å kunne varsle om ulykker og uønska hendingar der det ikkje er mogleg å få mobildekning. I dag manglar det mobildekning på strekninga mellom Alnesreset på Trollstig-platået og Langdal i Nordal kommune.

Les meir

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Kontrakten inneheld bygging av tre undersjøiske tunnelar, tre bruer, ein miljøtunnel og bygging av veg.

Les meir

AutoPASS for ferje er utsatt

Oppstarten av billetteringa via AutoPASS-ferje er utsatt inntil vidare.

Les meir

Aukra får nye bussruter frå 1. mai

For dei fleste vil dette vere positive endringar for busstilbodet, med raskare og meir effektive trasear.

Les meir

Har fått midlar til utvida TT- ordning i 2018

Som eit tillegg til fylkeskommunen si eiga TT- ordning, er det etablert ei statleg tilskotsordning som ei utvida TT- ordning. Ordninga starta som ei forsøksordning i 2012, og Møre og Romsdal fylkeskommune har vore med sidan starten.

Les meir

Fleire endringar på busstilbodet i Ålesundsområdet frå 1. mai 2018

Det har ikkje vore gjort noko med strukturen på busstilbodet i Ålesundsområdet på svært mange år, men frå 1. mai 2018 blir det fleire endringar.

Les meir

Slutt på trykte rutehefte frå 1. mai

Vi minner om at frå og med 1. mai i år vil vi ikkje lenger produsere trykte rutehefte for kollektivtilbodet. – Vi tilbyr ruteinformasjon i fleire andre format. Denne informasjonen vil vere oppdatert til ei kvar tid, seier samferdselsjef Arild Fuglseth.

Les meir

Mordalsvågen ferjekai vil stenge 10.-12. april

Dette fører til endringar både for buss og ferjeruter til og frå Midsund. 

Les meir

Undersøkingar om reisevanane i Kristiansund kommune og reisevanane mellom Averøy og Kristiansund

Frå veke 12 til etter påska vil vi gjennomføre to undersøkingar på nett. Fordi vi for tida arbeider med rutene til den lokale kollektivtransporten i Kristiansund kommune og kollektivtransporten mellom Averøy og Kristiansund.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar