Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

"Fossilparadigme" på Samferdselskonferansen 2011

Møre og Romsdal fylkeskommune si samferdselskonferanse 2011 vart avvikla i Ålesund 10- 11. november i Ålesund. Deltakarane fekk mellom anna innsikt i ei eit gryande skifte - eit "fossilparadigme" der overgong frå fossile brennstoff til alternative teknologiar veks fram i transportsektoren.

Les meir

Hugs samferdselskonferansen

Torsdag og fredag kan du møte statssekretærar, trendspanarar, leiarar, ingeniørar og Jan Erik Larsen for å få vite litt meir om kva som rører seg i samferdselsektoren.

Les meir

Fotokonkurranse - Ung i trafikken

Korleis er det å ta bussen til skulen? Eller å sykle på trening der du bur? Kva bilar kjører unge i dag?  Ver kreativ og knips eit bilete av korleis det er å vere ung i trafikken og bli med på vår fotokonkurranse! Du kan vinne flotte premiar.

Les meir

Samferdselskonferanse 2011 – VEGEN ER IKKJE MÅLET

Trendspanar i Pattern Recognition Mangnus Lindkvist, prosjektleiar for E39 Olav Ellevset, Statssekretær i Samferdselsdepartementet Lars Erik Bartnes og sjefsingeniør Else Marie Marskar i Vegdirektoratet er mellom innleiarane på årets Samferdselskonferanse i november.  

Les meir

Tilbodsopning kjøp av busstransport

I dag var det tilbodsopning på busstransport i Ålesund, Giske og Sula.

Les meir

- Rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak

Ny utgreiing og nye anslag for Trollheimstunnelen rokkar ikkje ved tidlegare vedtak i fylkestinget eller kommunestyrevedtak i Surnadal og Sunndal. Lang tunnel er framleis det mest aktuelle alternativet for denne vegstrekninga, meiner fylkesordførar Olav Bratland.

Les meir

"Trygt heim for ein 50-lapp" på Smøla

Frå 1. mai i år blir ordninga ”Trygt heim for ein 50-lapp” starta opp på Smøla. Ordninga gjer at ungdom kan kome seg heim på ein trygg måte i etterkant av offentlege tilstellingar. Turane må bestillast hos drosjene på Smøla – tlf. 71 54 00 70 innan kl. 22.00 på laurdagskvelden, turane blir køyrde rett etter at tilstellingane er slutt. For nærare opplysningar om ordninga kontakt drosjene på Smøla. 

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar