Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Endringar for nattbussen i Ålesund

Frå og med natt til 10. september, blir det endringar for nattbussen i Ålesund. Dette i samband med at skjenketida i Ålesund er endra. 

Les meir

- Det skal vere trygt å ta skolebussen

Samferdselssjef Arild Fuglseth seier seg lei for at ei gruppe elevar i Kristiansund fekk ei ubehageleg oppleving under skoleskyssen på måndag. – Det skal vere trygt å ta skoleskyss, presiserer han. Bussen skal stoppe ved dei busstoppa der passasjerane ønsker å gå av. Når dette ikkje skjer, er det ikkje vanskeleg å forstå at elevane vart urolige og redde, seier Fuglseth.

Les meir

Har opna nye tilbod på Nordøyvegen

Seks entreprenørar har levert tilbod på førebuande arbeid på Fjørtofta. Dette skriv Statens vegvesen i ei pressmelding. 

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2017 går til Synnøve Rekkedal Hill

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har tildelt Trafikktryggingsprisen 2017 til Synnøve Rekkedal Hill frå Sæbø i Ørsta kommune.

Les meir

-Ta bussen til Jugendfest

-Skal du eller nokon i familien din på Jugendfest eller Minijugend i Ålesund 18. og 19. august? FRAM oppmodar flest mogleg til å ta buss til og frå festivalen. Tar du buss, unngår du problem med parkering, og kan slappe av på reisa til og frå arenaen, seier Inge Rønstad, rådgivar i fylkeskommunen. 

Les meir

Nytt kollektivtilbod mellom Ørsta og Sæbø

Frå 21. august blir kollektivtransporttilbodet mellom Ørsta og Sæbø utvida med bestillingstransport. Dette gjeldpå kveld og helg, i periodar kor det ikkje går buss. Ordninga heiter FRAM Flexx. FRAM Flexx er ein del av det ordinære kollektivtilbodet, og blir køyrd med drosje eller minibuss.

Les meir

Nye TT kort frå 1. august

Møre og Romsdal Fylkeskommune har hatt TT- ordninga ute på anbod og i den forbindelse er det valt ny leverandør. Ny leverandør er TTT Administrasjon AS og dei vil på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune drifte ordninga frå 1. august.

Les meir

Nattbusstilbod under Skjærvafest

Møre og Romsdal fylkeskommune set inn eit utvida tilbod med nattbuss under Skjærvafest i helga. FRAM-bussane vil køyre frå Innlandet og Kristiansund sentrum både natt til laurdag 29. juli og natt til søndag 30. juli.

Les meir

Brukarundesøking Giske og Ålesund

Bur du i Ålesund eller på Giske? Da ønsker vi å vite meir om reisevanane dine!

Les meir

Innfører tiltak på Seivika-Tømmervåg

Møre og Romsdal fylkeskommune har gått ut med ei oppfordring til transportørar av farleg last (gass) på ferjesambandet Seivika-Tømmervåg.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar