Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Permanent to-ferjeløysing på Sølsnes-Åfarnes og vidareføring av nattferjetilbodet

Frå torsdag 15. februar blir det permanent løysing med to ferjer på ruta 36 Sølsnes-Åfarnes. Dette vil føre til endring på rutetidene både for ferja og bussane på strekninga. Det blir også vidareføring av nattferjetilbodet. 

Les meir

Fjord1 AS får kontrakt for ferjesamband på Nordmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakten for ferjesambanda Edøya – Sandvika, Arasvika – Hennset, Seivika – Tømmervåg og Kvanne – Rykkjem til Fjord1 AS.

Les meir

Endringar for «fastlandsbussen» - rute 650, 662 og 664 Ellingsøya og Giske

Frå måndag 8. januar blir dei tre rutene justert på kveldstid, slik at dei blir betre tilpassa kolonnekøyringa. 

Les meir

Fleire turistar vil reise som dei lokale

Møre og Romsdal fylkeskommune og FRAM sitt konsept «Travel like the locals», turistreiser med kollektivtransport, har hatt ein svært god 2017-sesong. Talet på reisande har auka med 74 % samanlikna med 2016.

Les meir

30 nye Enova-millionar til ferjer på Sunnmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune fortsett elektrifiseringa av ferjetrafikken. No står ferjesamband i Indre Sunnmøre for tur. Enova bidreg med inntil 30 millionar kroner.

Les meir

Forseinkingar for FRAM Ekspress rute 901 Kristiansund-Sunndalsøra-Oppdal

På grunn av fare for at skjæringa over vegen på rv. 70 ved Fale bru kan skli ut og rase er det sett inn manuell dirigering fram til måndag 18. desember om morgonen. 

Les meir

Nye takstar for buss, hurtigbåt og ferje frå 1. januar 2018

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke ei generell takstauke for buss og hurtigbåt på tre prosent. 

Les meir

Redusert kollektivtilbod i jula

I jula blir det redusert tilbod på kollektivtrafikken i Møre og Romsdal.

Les meir

Fire har levert tilbod i konkurransen om Nordmørspakken

Fredag 1. desember kl. 13.00 opna Møre og Romsdal fylkeskommune tilboda i konkurransen for dei fire fylkesvegferjesambanda på Nordmøre. -Vi er glad for den store interessa for å drive desse ferjesambanda, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Les meir

Endringar på avgangane for bussrute 831 frå 27. november

Frå måndag 27. november vil det bli endringar for bussrute 831 Veiholmen-Hopen-Nordvika-Straumen-Edøya. Det blir endringar både mot og frå Edøya.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar