Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Nytt hurtigbåt- og busstilbod frå 1. januar

Frå og med søndag 1. januar 2017 tek FRAM over hurtigbåtruta mellom Molde-Vestnes-Sekken og bussane på Vestnes. Passasjerar må vere merksame på at det vert endringar ved at det vert sett inn buss i staden for hurtigbåt mellom Vestnes og Vikebukt, og endring av rutetider.

Les meir

Justering av rutetilbodet i ytre Fræna

Som følge av innspela som har kome dei siste dagane, har rutetilbodet til Vikan blitt utvida frå det opphavlege ruteheftet.

Les meir

Hyppigare avgangar Sula-Langevåg-Ålesund frå 1. januar

- No blir det halvtimesavgangar mellom Langevåg og Ålesund i rushtida, seier Konrad Lillevevang, seksjonsleiar i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Fleire bussavgangar til og frå Jendem, Aukra og Midsund frå 1. januar

Frå og med 1. januar tek FRAM over rute- og skolekøyringa i Fræna, Eide, Midsund og Aukra kommune. Da blir det fleire avgangar til og frå Jendem, Aukra og Midsund.

Les meir

Doblar avgangane mellom Elnesvågen og Molde frå 1. januar

Frå og med 1. januar tek FRAM over rute- og skolekøyringa i Fræna, Eide, Midsund og Aukra kommune. Da blir det dobbelt så mange avgangar for bussen mellom Elnesvågen og Molde.

Les meir

Kollektivtilbodet blir styrka i Ålesunds-regionen

-Kollektivtilbodet i Ålesunds-regionen blir brukt av svært mange, og vi er derfor ekstra glade for at vi frå 2017 kan gjere tilbodet enda betre, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.  

Les meir

Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt 3,15 mill. til låg- og nullutsleppsferjer

Klima- og miljødepartementet har tildelt midlar til fylkeskommunar og kommunar som ønsker å stille krav til ferjer om låg- og nullutslepp. Det er no klart at Møre og Romsdal fylkeskommune blir tildelt 3,15 millionar kroner.

Les meir

Oppstart av FRAM Flexx bestillingstransport i Ørsta

Tilbodet vil gi eit kollektivtilbod mellom Ørsta og Sæbø på kveld og i helgene, og planlagt oppstart er august 2017. 

Les meir

FRAM Ekspress til/frå Trondheim via E39 frå neste år

Frå og med 1. mai 2017 vil FRAM Ekspress rute 905 begynne å køyre mellom Molde/Kristiansund og Trondheim via E39 over Hemnekjølen, på nokre av avgangane. Dette vil ikkje gå utover rutetilbodet via Surnadal.

Les meir

Hovudpunkta frå takstsaka for 2017

Måndag 5. desember blei takstsaka for 2017 behandla i samferdselsutvalet.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2017

Snarvegar