Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Frå 18. februar vil det vere endra køyremønster på Seivika ferjekai

På grunn av arbeid med liggekaia blir det nødvendig å endre køyremønsteret på Seivika ferjekai frå og med måndag 18. februar. Arbeidet vil vare i to veker.

Les meir

Har skrive kontrakt om forskjeringane på fylkesveg 63

Det var Lesja Bulldozerlag AS som hadde den lågaste prisen, og som no skal i gang med å fjerne lausmassar og lage forskjeringane til tunnelen mellom Indreeide og Korsmyra.

Les meir

Christie & Opsahl AS og Statens vegvesen har skrive under kontrakt om ombygging av Sandvika fergekai

Tidlegare denne veka skreiv Statens vegvesen og Christie & Opsahl AS under kontrakt for ombygging av Sandvika fergekai på Tustna. Møre og Romsdal fylkeskommune er oppdragsgivar.

Les meir

Barnehagebarn kan reise gratis med FRAM-bussane

Frå og med 1. januar kan barnehagane reise med FRAM-bussane mellom kl. 09.00 og 13.00 utan å betale for billetten til barna.

Les meir

Høyring – Innføring av AutoPASS-takstregulativet på ferjesamband i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert kommunar og andre interessentar til å komme med innspel på AutoPASS-takstregulativet for ferje.

Les meir

Kontrakten om bygging av Nordøyvegen er signert

I dag vart kontrakten mellom Statens vegvesen og Skanska Norge AS signert om bygging av Nordøyvegen. Dette skriv Statens vegvesen i ei pressemelding. 

Les meir

AutoPASS for ferje frå 1. januar

Frå og med 1. januar 2019 begynner betalingsordninga AutoPASS for ferje over heile landet.

Les meir

Kollektivtilbodet i jula og endringar 1. januar

I jula vil det vere eit redusert kollektivtilbod, og frå og med 1. januar vil prisane på billettane justere seg. Nokre av rutene vil óg vere endra frå 1. januar.

Les meir

Hareid og Sulesund får betre ferjetilbod frå 1. januar

1. januar startar kontrakten mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord1 ASA for ferjene mellom Hareid og Sulesund. Det blir eit betre kollektivtilbod med fleire avgangar, det vil ta kortare tid å reise over fjorden og fartøya blir større.

Les meir

Fylkesrådmannen vil utarbeide ny kontantstraumsanalyse

Fylkesrådmannen har i dag informert leiaren i plannemnd for samferdselsutbygging og leiaren i samferdselsutvalet om at det vil bli utarbeidd ei ny kontantstraumsanalyse for prosjektet Nordøyvegen.

Les meir