Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Samferdsel > Nyheiter > Ellingsøy: endringar på bussrute 650 i perioden 18.-28. april

Kontaktpersonar

Inge  Rønstad Inge Rønstad
Rådgivar
71 28 02 48 /
Mob. 986 84 151
Send e-post

Ellingsøy: endringar på bussrute 650 i perioden 18.-28. april

På grunn av rassikring blir det ei vegstenging på Ellingsøya 18.-28. april. Dette medfører endringar på bussrute 650 mot Lorgja i perioden.

Følgande avgangar blir endra:

  • Avgang 08.05 frå Kverve går berre til Nes byggefelt
  • Avgang 08.30 frå Lorgja startar ved Nes byggefelt 08.20
  • Avgang 15.17 frå Hoff til Lorgja går fram til vegstenging
  • Avgang 15.35 frå Lorgja blir innstilt

Alle andre avgangar er uforandra.

Dersom arbeidet blir ferdig tidligare enn planlagt, køyrer bussen normal rute frå det tidspunktet vegstenginga opnar.