Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Samferdsel > Nyheiter > Fylkestrafikktryggingsutvalet på synfaring og bedriftsbesøk i Ørsta

Kontaktpersonar

Henny Totlandsdal Henny Totlandsdal
Rådgivar
71 28 02 63
Send e-post

Fylkestrafikktryggingsutvalet på synfaring og bedriftsbesøk i Ørsta

Det første møte etter sommaren (21.08.2018) i Fylkestrafikktryggingsutvalet var lagt til Ørsta kommune.

Foto : Henny Totlandsdal

Møtet vart kombinert med synfaringar og bedriftsbesøk hos VIK Ørsta A/S som er ein leiande leverandør innan trafikksikring og infrastrukturløysingar. Deira produktområder er veg- og bru rekkverk, lysmaster, bergsikring og marinaanlegg.

Tidlegare i år vart utvalet invitert til Åmdalen av ulike interessegrupper for å sjå på trafikksituasjonen langs fylkesveg 655. Det er ønske om gangfelt, spesielt strekninga mellom Dalene skole og Åmås friskole. Det vart og stoppa og sett på behov for gangfelt langs E39 i Barstadvika og nytt kollektivpunktet som er under oppføring i Ørsta sentrum.

Forutan FTU politikarane deltok ordførar i Ørsta, Statens vegvesen, politi og samferdselsavdelinga.

Det ordinære FTU møte vart halde til slutt med vedtakssaker :

https://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan