Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bilde av skolebuss. Foto: Terje Aamodt

Skoleskyss

Frå skoleåret 2018/2019 har fylkeskommunen gått over til eit nytt system for registrering av skoleskysselevar i Møre og Romsdal. 

Skoleskyssportalen finn du her: https://skoleskyss.mrfylke.no

Spørsmål som gjeld skyssrett sender du til: skoleskyss@mrfylke.no

 

Brukarmanualar for innmeldar på skole: 

Brukarmanual - skyss frå begge foresatte

Brukarmanual- skyss frå berre ein foresatt

Brukarmanual for registrering av elevar ved voksenopplæring

Brukarmanual varig tilrettelagt skoleskyss

Brukarmanual- informasjon og driftsmeldingar på framsida

Korleis søker eg om skoleskyss?

Når gjeld skoleskysskortet?

Kva er skoleskyssportalen?

Delt bustad

Korleis reknar vi ut avstand

Tilrettelagt skyss

Regelverk for skoleskyss

Skyssrett grunnskole

Skyssrett vidaregåande skole

Kontaktpersonar

Jorunn Sølvberg:
Sunnmøre

Margreta H. Pilskog:
Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll

Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Rauma, Vestnes

Kristine E. Svendsen:
Fagleg ansvarleg (juridisk rådgivar)

Dokument

Skyssreglement for grunnskole
PDF-dokument - 214,39 kB
Skyssreglement for vidaregåande skole
PDF-dokument - 237,05 kB
Skyssinformasjon frå skolen
PDF-dokument - 111,56 kB
Innmelding av skoleskyss for grunnskole
PDF-dokument - 369,19 kB
Søknad om skoleskyss
PDF-dokument - 100,37 kB
Stadfesting om delt bustad
PDF-dokument - 181,59 kB
Skyssinformasjon ved vaksenopplæring
PDF-dokument - 113,42 kB
Stadfesting vaksenopplæring
PDF-dokument - 105,47 kB
Erklæring for lege eller sakkunnig
PDF-dokument - 132,77 kB