Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skoleskyss

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort. Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole. Skysskortet gir rett til skyss til skolen si ordinære start- og sluttid.

Grunnskole
Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • Du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skole. For førsteklassingar er avstanden 2 km. 
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og skole. 
  • Du har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, uavhengig av veglengde mellom bustad og skole. 
  • Det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og skole.

Vidaregåande skole
Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • Du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole.
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
  • Det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.
Generelle reglar, gjeld både grunnskole og vidaregåande skole.

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

  • Transport i samband med ekskursjonar, andre aktivitetar i skoletida, samt utplassering i ungdomskole.
  • Skyss av elevassistentar.
  • Reiser på ferie- og fridagar.
 

Ver merksam på

Delt bustad

Utrekning av avstand

Tilrettelagt skyss

 
 

Søknader

Søknader om skoleskyss blir levert til skolen dersom du er elev ved grunnskolen. Du finn dokumentet for søknad om skoleskyss til høgre på nettsida. Elevar på vidaregåande må søke om skyss sjølv. 

Spørsmål som gjeld skoleskyss kan sendast elektronisk til: skoleskyss@mrfylke.no

 

 

Kontaktpersonar

Jorunn Sølvberg:
Sunnmøre

Merete Daae:
Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll

Marianne Nerås:
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Rauma, Vestnes

Dokument

Skyssreglement for grunnskole
PDF-dokument - 321,01 kB
Skyssreglement for vidaregåande skole
PDF-dokument - 310,22 kB
Skyssinformasjon frå skolen
PDF-dokument - 94,96 kB
Søknad om skoleskyss
PDF-dokument - 92,50 kB
Stadfesting av delt bustad
PDF-dokument - 86,53 kB
Skyssinformasjon ved voksenopplæring
PDF-dokument - 97,17 kB
Stadfesting voksenopplæring
PDF-dokument - 82,62 kB
Erklæring for lege eller sakkunnig
PDF-dokument - 112,78 kB