Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ny skoleskyssportal

Frå skoleåret hausten 2018 vil Møre og Romsdal fylkeskommune gå over til eit nytt system for registrering av skoleskysselevar i Møre og Romsdal. 

Skoleskyssportalen skal bli brukt av:

  • Skole/kommune på vegner av eleven (grunnskole)
  • Eleven sjølv (vidaregående skole).
  • Tilsette på vgs (tilrettelagt skyss)

Sjølve systemet er integrert med folkeregisteret, og vil hente riktig adresse basert på personnummer og eleven sitt etternamn. Berekninga av avstand er basert på Møre og Romsdal sine kartdata, og kortaste farande veg fra eleven si adresse til eleven sin skole.

Dokument

Opplæring skoleskyss_ ett bosted
PDF-dokument - 599,73 kB
Opplæring skoleskyss_ delt bosted
PDF-dokument - 672,02 kB