Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

TT-ordninga

Transporttenesta er eit tilbod om dør til dør transport med drosje til personar som grunna si funksjonshemming har vesentlege vansker med å reise kollektivt.  

TT-kort 2017_forside

TT- ordninga er ikkje ein lovfesta rettighet, men er eit tilbod som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr sine innbyggjarar.

TT- ordninga er meint å dekkje fritidsreiser for brukaren, og ikkje reiser betalt av andre.  Dette gjeld til dømes reiser ved behandling hos lege/sjukehus, der NAV/Helseforetaka betalar reisa.

TT- ordninga blir administrert av Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, som igjen samarbeidar med kommunane. Kommunane står for godkjenning av nye brukarar i samsvar med retningslinjer utarbeidd av fylkeskommunen. Dersom du ønskjer å bli vurdert som brukar, må du altså ta kontakt med heimkommunen din.

Møre og Romsdal Fylkeskommune har hatt TT- ordninga ute på anbod og i den forbindelse er det valt ny leverandør. Ny leverandør er TTT Administrasjon AS (Taxi Transport Telemark Administrasjon AS) og dei vil på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune drifte ordninga. Nytt kort vil bli sendt ut til alle brukarar av TT- ordninga innan 1. august, saman med eit informasjonsbrev. Kortet er i fargen grøn og det vil fungere på lik linje som det tidlegare kortet gjorde.

Saldo på kortet

I dei fleste drosjar vil saldo på kortet framkomme direkte ved å trekkje det gjennom drosjane sitt taksameter. Du kan også sjølv kontrollere saldo ved å:

Ring sentralbord:         35 58 60 40     Bemanna 24 timer i døgnet, kvar dag.

SMS:                           90 36 70 00     Send: ttkort «brukarnummer»

Internett:                                            Gå inn på www.ttkort.no og tast inn ditt brukarnummer.

Tap av kort eller skade på kort

Dersom kortet blir skada eller du mistar kortet, skal dette meldast inn snarast mogleg ved å ringe

35 58 60 40.  Gammalt kort vil da bli sperra og du vil få tilsendt nytt kort. Kostnaden for nytt kort vil bli belasta din brukarkonto.

Dersom kortet ikke virker må brukaren betale turen sjøl. Ta vare på kvitteringen og send krav til TTT Administrasjon AS.

Under dokument på høgresida ligg retningsliner, søknadsskjema og erklæring. 

For ytterligere informasjon kontakt Samferdselsavdelinga.

Kontaktpersonar

Silje Nerland Sættem Silje Nerland Sættem
Konsulent
71 28 02 82
Send e-post
Bente Marie Malme Bente Marie Malme
Konsulent
71 28 02 81
Send e-post

Dokument

Retningsliner 2015 revidert 01.08.2017
PDF-dokument - 66,73 kB
Erklæring
PDF-dokument - 623,95 kB
Søknad TT med elektronisk samtykke
PDF-dokument - 49,36 kB
PWC Evaluering av TT-forsøk
PDF-dokument - 1,01 MB
WHO sin definisjon av svaksynthet
DOCX-dokument - 12,18 kB