Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Kristiansund kompetanseregion på Opuskurs

Denne veka det kurs i Kristiansund kompetanseregion. Deltakarane var samla for tips og triks til en betre kvardag med Opus.

Les meir

Tannlegar deltek på leiarutviklingsprogram

Konstituert overtannlege i Molde kompetanseregion, Folkert Seetzen, klinikkleiar ved DTK Bjørgvin Åse Steinsbu, og klinikkleiar Markus Haberberger ved DTK Valldal er i det femte kullet som gjennomfører leiarutviklingsprogram, eit studie på masternivå som utgjer 15 studiepoeng i regi av Høgskolen i Østfold og Akershus, personalseksjonen og Agenda Kaupang.

Les meir

Tannhelsetenesta i samarbeid med asylmottak, flyktningtenesta og deira brukarar

Fylkeskommunen skal sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle som bor eller mellombels oppheld seg i fylket, herunder flyktningar, personar med opphald på humanitært grunnlag og asylsøkarar som bor eller oppheld seg i statlege mottak.

Les meir

Nytilsett tannhelsesekretær og tannlege på DTK Kristiansund

Tannhelsesekretær Cathrine Bjerkan (19) og tannlege Mariam Ahmad (27) jobbar på DTK Kristiansund. Cathrine er frå Kristiansund, og Mariam kjem frå Lillestrøm utanfor Oslo. Dei er begge tilsett siste året, og trivst på klinikken.

Les meir

Trønder på Nordvestlandet

Anders Sørhuus er 24 år og nytilsett tannlege som jobbar på to tannklinikkar i fylket: DTK Averøy og DTK Kristiansund. 

Les meir

Studiekameratar på DTK Hareid

Emma Van Thi Nguyen (24) og Inghild Kristina Rose Norton (31) er nytilsette tannlegar på DTK Hareid. Dei studerte saman på tannlegestudiet, og er glade for at dei har begynt å jobbe på same klinikk.

Les meir

Nye telefonnummer - fylkestannlegens kontor

Sentraladministrasjonen i fylkeskommunen går over på ny telefoniløysing i haust. Frå torsdag 27. oktober gjeld desse nye telefonnummera for fylkestannlegens kontor: 

Eva Refsnæs Konsulent 712 80 300 (ekspedisjon)
Anthony N. Valen Fylkestannlege 71280201
Morten Larsen Administrasjonsleiar 71280203
Liv Reidun L. Mjelve Konsulent 71280202
Inger Holmeset Folkehelserådgivar 71280197
Ingrid W. Larsen Rådgivar 71280172
Les meir

Ny tannlege på DTK Harøya

Carl Caoile er nytilsett tannlege på Harøya i Sandøy kommune, som har omlag 1000 innbyggarar.

Les meir

Framtidig forankring av den offentlege tannhelsetenesta

Fylkesutvalet behandla 19. september, sak U-101/16, regjeringa sitt høyringsforslag om lovendringar knytt til overføring av den offentlege tannhelsetenesta til kommunane.

Les meir

Tannhelsetenesta representert på internasjonal kongress om oral helse hos pasientar med spesielle behov

Kjeveortoped Gisela Vasconcelos presenterte i april sin studie om pasientar med Prader-Willi syndrom på den internasjonale IADH-kongressen i Chicago om funksjonshemma og oral helse.

Les meir

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post

Om tannhelse

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har 37 tannklinikkar fordelt på 34 kommunar.

Vi gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I tillegg får 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar.

Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg.

Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar.

Tannhelsetenesta er organisert i 4 kompetanseregionar, med ein overtannlege som er fagleg- og administrativ leiar i kvar region. Tannhelsetenesta har i underkant av 200 tilsette.