Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Tannhelse > Takstar gjeldande frå 1. januar 2017

Takstar gjeldande frå 1. januar 2017

Betalingssatsane i Den offentlege tannhelsetenesta er fastsett slik at enkelte behandlingsformer har ein fast stykkpris (stykkprisdebitering), medan andre behandlingsformer skal betalast etter medgått tid (tidsdebitering). 

Ved tidsdebitering skal det betalast for den tid behandlinga tar + den tida som går med til journalføring. Tidsforbruk inntil 10 minutt blir debitert med 10 minutt, og vidare blir det debitert pr. påbegynte 5-minutt. For ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret gis det 75% rabatt på taksten og/eller eigenandelen.

 

Behandling   utført av

tannlege

  Behandling   utført av tannpleiar
  Låg sats Høg sats Fast timesats
Time-honorar kr 1.840,- pr time kr 2.020,- pr time kr 1.170,- pr time

Aktuelle behandlings-former

 

Undersøking, førebyggjande behandling og   tannkjøtts-behandling utan kirurgiske inngrep. Kirurgiske inngrep, rotfyllingar, midlertidige   fyllingar og permanente fyllingstypar som det ikkje er fastsett stykkpris   for. Opplæring til eigenomsorg, tannrens, puss og   polering av fyllingar m.v.

For dei mest vanlege behandlingsformene utført av tannlege gjeld følgjande prisar:

Behandling   utført av tannlege: Timepris Stykkpris
Konsultasjon / undersøking 1840 605
     
Fylling, 1 flate 2020 635
Fylling, 2 flater 2020 1170
Fylling, 3 flater 2020 1450
Fylling, 4 flater eller meir 2020 -
     
Røntgenundersøking, 2 bilder (BW) - 220
Bedøving - 170
Førebyggjande behandling (fluorterapi, tannrens   m.v.) 1840 -
     

Heilkrone utan stift i porselen/gull (PG-krone)

inkl. tanntekniske utgifter

2020 5750
Heilprotese i ein kjeve inkl. tanntekniske   utgifter 2020 11010
Valplast inkl. tanntekniske utgifter 2020 5540
     
Ukomplisert ekstraksjon av 1 tann eller tannrot 2020 660
Anna kirurgisk og oralkirurgisk behandling * 2020 -

* Ved større kirurgiske inngrep kan utgifter til eingangsutstyr og sterilt spesialutstyr leggast til oppgitte prisar.

Tid som går tapt fordi pasient ikkje møter til timen, avbestiller mindre enn 24 timarfør avtalt tid eller er for sein til avtalt time blir debitert med kr 660,-.

 Fullstendig oversikt over prisar på alle typar behandling finn du i høgremenyen på denne sida.

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Liv Reidun Lien Mjelve Liv Reidun Lien Mjelve
Konsulent
71 28 02 02 /
Mob. 938 35 160
Send e-post

Dokument

Taksthefte 2017
PDF-dokument - 460,39 kB