Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling

Kunnskapsdepartementet starta i 2017 innføring av desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Fylkeskommunane kom med i ordninga frå 2019. Hausten 2019 blir det og innført ei desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag.

Les meir

Til deg som har søkt læreplass

I forbindelse med søknad om læreplass skoleåret 2019/2020 har vi sendt deg brev datert 11.06.19 der vi ber deg registrere ditt svar.

Les meir

Det blir ikkje lærarstreik på skolane i Ålesund

Det blir likevel ikkje streik. Fagorganisasjonane Unio og Akademikarane vart einige med KS i går kveld.

Les meir

Mogleg streik på fem vidaregåande skolar frå fredag 24. mai

Over 200 lærarar ved fem vidaregåande skolar i Ålesundsregionen, står i fare for å bli tatt ut i streik komande fredag.

Les meir

Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring 2019-2023

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 var oppe til behandling i Utdanningsutvalet 09.05.2019. Sjå møteprotokoll her: https://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Les meir

Til deg som har fått læreplass

I forbindelse med søknad om læreplass skoleåret 2019/2020 må du som har fått deg læreplass registrere deg.

Les meir

Viktige datoar for lærlingar og instruktørar

Er du 1.års lærling eller instruktør?
Utdanningsavdelinga ber deg om å halde av datoen som er relevant for deg:

Les meir

350 får beskjed om skoleplass

Rundt 350 søkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal får i desse dagar tilbod om skoleplass for neste skoleår.

Les meir

Elevundersøkinga 2018-2019

I Elevundersøkinga får elevane seie si meining gjennom å svare på ei rekke spørsmål om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Det er frivillig for elevane å svare på undersøkinga.

I Møre og Romsdal svarte heile 89,3 prosent av elevane på dei vidaregåande skolane på undersøkinga. Resultata frå Elevundersøkinga blir nytta av skolar og skoleeigar som ei hjelp til å analysere og utvikle elevane sitt læringsmiljø, og legg føringar for kvalitetsarbeidet innan vidaregåande opplæring i fylket.

Les meir

Best i landet: 4 av 5 lærlingar tek fagbrev innan fem år

To år etter påbegynt læretid har 61 prosent av lærlingane som starta i Møre og Romsdal oppnådd fag- eller sveinebrev. Etter fem år er delen 88 prosent. Det er best i landet. 

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB