Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Viktige datoar for lærlingar og instruktørar

Er du 1. års lærling eller fagleg leiar/instruktør? Utdanningsavdelinga ber deg om å halde av datoen som er relevant for deg:

Les meir

Inntak ved utdanningsavdelinga vil ha endra opningstid i sommar

Inntaksseksjonen vil ha betjent telefon i heile sommar, men med redusert opningstid i perioden 9. juli til og med 17. august.   

Les meir

Møte i arbeidsgruppa og styringsgruppa for I UNG 2.0

I går hadde prosjektgruppa og styringsgruppa i I UNG 2.0 fellesmøtemøte på fylkeshuset.

Les meir

Øystein Bråthen blir ny rektor ved Tingvoll vidaregåande skole

Øystein Bråthen (35) har takka ja til stillinga som rektor ved Tingvoll vidaregåande skole.

Les meir

Aukande gjennomføring i vidaregåande opplæring

Nye SSB-tal for 2017 viser at det er stadig fleire elevar som gjennomfører og består vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal.

Les meir

Skal få fleire jenter til å søke elektrofag

Tradisjonelle førestillingar om kvinner og menn lever fortsatt i ungdomen sitt bilete av kva moglegheiter dei har. I praksis vel gutar og jenter svært kjønnstradisjonelt og arbeidsmarknaden er fortsatt prega av sterk kjønnsdeling. Dette til tross for at jenter og gutar i prinsippet fritt kan velje den utdanninga og det yrket dei ønskjer. Fylkeskommunen vil no sette i gang ulike tiltak for å få fleire jenter til å velje elektrofag. Prosjektet skal gå frå 2018-2020.

Les meir

Filmom fekk bronsjemedalje i skole-NM for yrkesfag

25.- 26. april vart det halde Skole-NM i Trøndelag. Desse dagane vart det konkurrert i restaurant- og matfag (bakar, butikkslaktar, industriell matproduksjon, kokk, konditor og servitør).

Les meir

Samling i Geiranger for opplæringskontora

Sist veke arrangerte utdanningsavdelinga ei av to årlege samlingar med opplæringskontora i fylket. Tema for samlinga var samarbeid og kvalitet i fag- og yrkesopplæring og det var eit spanande program med ulike foredragshaldarar. 

Les meir

Kariann D. Flovikholm er ny assisterande fylkesutdanningssjef

Kariann D. Flovikholm har takka ja til vikariat for assisterande fylkesutdanningssjef i dei to åra Rune Solenes Opstad har permisjon for å vere prosjektfagleiar i fylkeskommunen. Ho tek til i stillinga 1. august.

Les meir

Skole-NM i yrkesfag 2018

Skole NM i elektro, TIP, design og handverk, bygg og anlegg, service og samferdsel vart halde i Hedmark 11.- 12. april. Konkurransane fant stad på Ringsaker videregående skole, Hamar Katedralskole, Håndverksskolen på Dovre (i Oppland), Elverum videregående skole og Solør videregående skole.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 1,80 MB
Høring skolebruksplanen 2019/2020
PDF-dokument - 663,61 kB