Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane

Torsdag 13.august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund. Bakgrunnen er prosjektet «Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune», som vart starta i 2014.

Les meir

Førsteinntaket for vidaregåande skole er klart

Heile 9 499 primærsøkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal har fått tilbod om skoleplass etter førsteinntaket. Det er det i hovudsak søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod i denne runda. Andreinntaket vert gjennomført i byrjinga av august. Fristen for å takke ja på tilbodet om skoleplass er 15. juli.

Les meir

Skottland 2014/2015

Eit fantastisk skuleår i Skottland er over.

Skulepret 2014/15 har 26 elevar frå Møre og Romsdal vore på utveksling i Skottland, dette som ein del av det studiespesialiserande utdanningsprogrammet "Vg2 i Skottland" som Haram vidaregåande skule tilbyr.

Les meir

Gründercamperar løyste fylkeskommunale oppgåver

I veke 13 møtte ungdomsskoleelevar til Gründercamp hos fylkeskommunen. Her tok dei oppgåver om klimaspørsmål, utdanningstilbod, samferdsel og informasjon på strak arm.

Les meir

Klar for yrkes-VM i Brasil

Anine Pascal Sørensen frå Møre og Romsdal skal delta i VM for yrkesfag.

Les meir

Elevar ved Haram vgs vann Ocean Space Race

I år var det elevar frå Haram vidaregåande skule som stakk av med samanlagtseieren, før Kristelig Gymnasium (Oslo) og Lørenskog videregående skole.

Les meir

I UNG – tilbod om alternativt opplæringsløp i Møre og Romsdal

- Ungdommar i alternative opplæringsløp er like forskjellig som ungdommar i den ordinære opplæringa vår. Det krev ei tilrettelegging på lik linje med det ordinære utdanningssystemet vårt, seier Berit Brudeseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Søkarstatistikk skoleåret 2015/2016

Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare, og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2015/2016 har vore. Statistikk ligg til høgre på sida.

Les meir

Auke i søkartalet til Helse- og oppvekstfag, nedgang for Design og handverk

Årets søkartal viser at 3686 ungdommar søker om skoleplass i Vg1 til skoleåret 2015/2016. Dette er ei svak auke frå i fjor.

Les meir

Har du kandidat til Gullepleprisen 2015?

NPeD sin gulleplepris er oppretta for å belønne pedagogar som har utnytta IKT i læring på ein god måte.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB