Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Viktig å møte opp til skolestart sjølv om det er streik

- Alle elevar som har fått tilbod om skoleplass skal møte til skolestart som planlagt måndag 18. august. Dette gjeld også for elevar ved dei to vidaregåande skolane , Molde vgs. og Romsdal vgs., der 113 lærarar per i dag er tekne ut i streik, seier utdanningssjef, Sverre Hollen. Han veit så langt ikkje om fleire skolar vil bli omfatta om streiken held fram.

Les meir

Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod

Etter at 2. inntaket no er køyrt, har alle elevar med ungdomsrett som har ønska skoleplass fått tilbod. Svarfristen for dei som fekk tilbod ved 2. inntaket er 8. august.

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

Det var 9 579 søkjarar fekk tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2014/2015. I 1. inntaket er det nesten berre søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for å svare på 1. inntaket er 15. juli.

Les meir

Korleis kan DU bli kjent med EU sitt ungdomstilbod?

Erasmus+ er namnet på EU sitt nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I programmet blir det lagt stor vekt på opplæring og kjennskap til EU-systemet, nettverksbygging på tvers av landegrenser, modernisering og erfaringsutveksling.

Les meir

Volleyballspelarane frå Volda har fått innvilga gjesteelevsgaranti

Dei tre volleyballspelarane frå Volda har fått innvilga gjesteelevsgaranti slik at dei kan gå på Sauda vgs.

Les meir

Innføringsklasse for minoritetsspråklege elevar

Neste skoleår vil Ulstein vidaregåande skule tilby eit nytt opplegg for ungdom med minoritetsspråkleg bakgrunn. -Målet med ordninga er at ein raskare skal kome seg opp på eit fagleg og språkleg nivå, som er nødvendig for at elevane skal kunne følgje eit ordinært utdanningsløp i vidaregåande skole, seier Margaret Alme, rektor ved Ulstein vgs.

Les meir

Tilsetting av rektor ved Surnadal vidaregåande skole

Mons Otnes (46) er tilsett i stilling som rektor ved Surnadal vidaregåande skole under føresetnad av at han kan tiltre seinast 01.09.14.
 

Les meir

Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen - Høyring 1

Høyringa går i hovudsak ut til dei vidaregåande skulane og kommunane i regionen, men det er det høve for alle som har interesse i saka til å kome med uttaler. Skolane og kommunane kan formidle høyringa til dei som er aktuelle.

Les meir

Fylkesmeisterskapet i barne- og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag

Torsdag 10.april blir fylkesmeisterskapet i barne- og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag arrangert på Kristiansund vidaregåande skole. Deltakarene er elevar på Vg2, lærlingar eller nyutdanna fagarbeidarar.

Les meir

Søkarstatistikk skoleåret 2014/2015

Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare, og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2014/2015 har vore. Statistikk ligg til høgre på sida.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB