Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Kraftig auke i søkartalet til TAF, nedgang for Musikk, dans og drama.

Årets søkjartal viser svak søking til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg1 Restaurant og matfag, og Vg1 Musikk, dans og drama. Mest populær er TAF kor det berre er skoleplass til ein av tre søkjarar.

Les meir

Møte i Utdanningsutvalet torsdag 6. mars

Nye tilbod og ressursar til særskilte tilbod, struktur og tilbod for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, og gjennomføring i vidaregåande opplæring, er mellom sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet torsdag 13. februar

Torsdag 13. februar er det møte i utdanningsutvalet. Fylkesplan- Handlingsprogram Kompetanse 2014, undervisningsevalueringa 2013 - 2014, og nye tilbod og ressursbruken for mindre grupper og halvklassar, er blant sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Invitasjon til Fylkesmesterskap innafor helsefag og barne- og ungdomsarbeidarfag

Fylkesmesterskap innafor helsefag og barne- og ungdoms-arbeidarfag blir arrangert torsdag 10. april på Kristiansund vgs.

Les meir

NYTT frå og med skoleåret 2014-2015 - Ordinært inntak

Det har kome ny forskrift til Opplæringslova (kap. 6), som gjeld frå neste skoleår. Fristen for innsending av dokumentasjon på flytting til Møre og Romsdal, og fristen for søknad om gjesteelevsgaranti er endra.

Les meir

Satsinga på nye skolebygg held fram

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik går inn for at Møre og Romsdal fylkeskommune held fram med ein sterk satsing på nye skolebygg.

Les meir

- Utanfor komfortsonen!

21.-22.oktober gjekk Impulskonferansen av stabelen, denne gongen i Loen. Dette er ein konferanse for og av lærarar der temaet er pedagogisk bruk av IKT i vidaregåande opplæring.

Les meir

Saman for betre læringsmiljø

Kva må til for at ein elev skal trivast og ha gode prestasjonar på skolen? Det blir tema i Molde i neste veke. 

Les meir

Fellesmøte i utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda 24. oktober

Utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda held torsdag 24. oktober fellesmøte på fylkeshuset i Molde. Hovudtema for møte er alternative opplæringsarenaer for dei som fell frå i utdanning, TAF- og læreplassutfordringar, og påbyggingsutfordringar vs alternative vg3.

Les meir

Skolebruksplana 2014-17 - Høyring

Skolebruksplana 2014-17 er sendt ut til høyring til høyringsinstansane, der høyringsfristen er sett til 24. oktober.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB