Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Elevrådssamling

Elev – og lærlingombodet inviterar nok ein gong til samling for elevrådsleiarar og nestleiarar frå alle dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal.

Les meir

-Foreldresamarbeid er viktig, også i vidaregåande opplæring

Dette var eitt av hovudpoenga til professor Thomas Nordahl som besøkte Romsdal vgs 5.september.

Les meir

Dagsamling for førsteårs lærlingar i Møre og Romsdal

Det vert arrangert dagsamlingar i Molde, Kristiansund og Ålesund for lærlingar som er inne i sitt første opplæringsår i bedrift. 

Desse samlingane vert arrangert i samarbeid mellom elev- og lærlingombodet og utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune veke 39.

Les meir

Sverre Hollen tilsett som fylkesutdanningssjef

Fylkesutvalet vedtok i dag å tilsette Sverre Hollen fast i stillinga som fylkesutdanningssjef. Hollen har vore konstituert fylkesutdanningssjef sidan 01.07.2012. 

Les meir

Tek eit skoleår i Skottland

Mandag 12. august var avreisedag for det 3. kullet med elevar frå Møre og Romsdal til Armadale Academy i Skottland. I alt 16 elevar frå Møre og Romsdal får i år eit tilbod om å ta Vg2 studie-spesialisering i Skottland.

Les meir

Berre 17 søkjarar utan tilbod

Etter andreinntaket står berre 17 søkjarar med ungdomsrett utan tilbod. Alle desse vil få eit tilbod innan skolestart.

Les meir

Fleire får tilbod om læreplass

Mange elevar har venta i spenning på førsteinntaket til vidaregåande opplæring, og denne veka får 10 217 av ungdomsrettssøkjarane tilbod om plass. 9 601 er tekne inn i dei vidaregåande skolane medan 609 har fått tilbod om læreplass.

Les meir

1.inntak skoleåret 2013-2014

Av dei 10 217 søkjarane som fekk tilbod om plass i 1. inntak, er 9 601 tekne inn til dei vidaregåande skolane i fylket, medan 609 har fått tilbod om læreplass. Det er nesten berre søkjarar med ungdomsrett i Møre og Romsdal som har fått tilbod i 1. inntaket. Fristen for å svare på 1. inntak er 15. juli.

Les meir

Elev – og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013

Årsrapporten til elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal blei framlagt for fylkestinget 18. juni.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 6. juni

Det er møte i utdanningsutvalet torsdag 06. juni. Møtet vert halde på møterom 700 på fylkeshuset i Molde.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB