Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

- Boka vil ikkje forsvinne

Onsdag 12.september deltok ansvarleg redaktør i Nasjonal Digital LæringsArena (NDLA), Øivind Høines, på rektormøte for dei vidaregåande skulane. Temaet var bruken av digitale læremiddel, status og framtidsutsikter for NDLA. Rektorane fekk høyre om det arbeidet som foregår i NDLA og korleis læremidla er brukt i Møre og Romsdal.

Les meir

Skotske elevar gjestar Møre og Romsdal

Frå 27. august til 3. september er Haram vidaregåande skule og utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune vertskap når elevar og lærarar frå Armadale Academy i Skottland gjestar fylket.

Les meir

Ny GIV sommarførskole på Romsdal VgsNy artikkel

Ny GIV sommerførskole på Romsdal vgs

Les meir

1.inntak skoleåret 2012-2013

Førsteinntaket er no klart og 10.122 søkjarar med ungdomsrett har fått tilbod om plass i denne omgongen. Klikk på teksten for å sjå vedlegg og meir info.

Les meir

Opstad ny assisterande fylkesutdanningssjef

Rune Solenes Opstad (38) er tilsett som assisterande fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 06.juni

Inntak til IB Diploma Programme og økonomirapportering per 1. tertial 2012 er mellom sakene som utdanningsutvalet skal handsame onsdag 06.juni.

Les meir

Skal kjempe om NM-tittel

I desse dagar legg ungdomsbedrifta Miljøretur UB siste hand på verket. No skal dei kjempe mot dei beste Ungdomsbedriftene i landet i det prestisjefylte NM for Ungdomsbedrifter.
 
Stad: Norges Varemesse, Lillestrøm
Tid: 3. og 4. mai.

Les meir

Høge søkjartal til fagskolane

Søkjartala til alle utdanningstilboda ved fagskoleutdanningane i Møre og Romsdal er høge i år. 

Les meir

Fylkesmeisterskap i helsearbeidarfaget

Tirsdag 24. april vert Fylkesmeisterskapet i helsearbeidarfaget arrangert i Molde. Då konkurrerer elevar og lærlingar i oppgåver som helsefagarbeidarar gjer til dagleg i sitt virke.

Les meir

Spjelkavik vgs godkjent som International Baccalaureate (IB)

Spjelkavik videregående skole er godkjent som International Baccalaureate World School, Diploma Programme, og vil starte opp undervisning frå hausten 2012.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 1,80 MB
Høring skolebruksplanen 2019/2020
PDF-dokument - 663,61 kB