Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Vitensenterprosjekt får merksemd i departementet

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort eit forprosjekt om mobilt vitensenter. Det har vekt interessa til Kunnskapsdepartementet.

Les meir

Forsking skal styrke rådgivingstenesta

Møre og Romsdal fylkeskommune skal saman med fylkeskommunane i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag gjennomføre ei forskingsbasert evaluering av rådgivingstenesta med spesiell vekt på karriererettleiing. Med bakgrunn i forskingsbasert kunnskap skal ein vidareutvikle tenesta og gi elevar i ungdomsskolen og den vidaregåande skolen eit betre rådgivingstilbod.

Les meir

Skal undersøke ungdomshelsa

Kva samanheng er det mellom idrett og helse hos ungdom, og speler det nokon rolle kor ein veks opp? Ei ny undersøking av ungdom i Møre og Romsdal skal prøve å finne svar.

Les meir

Karrieredagane vidareførast i 2013

Fylkestinget vedtok tysdag at karrieredagane skal vidareførast i 2013.

Les meir

Forprosjektrapport om mobilt vitensenter i Møre og Romsdal

På oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune har konsulentfirmaet Eivind Dahl A/S gjennomført eit forprosjekt for "Utgreiing av mobilt vitensenter i Møre og Romsdal for oppleving og læring innan naturvitenskap, teknologi og matematikk."

Les meir

Møte i utdanningsutvalet, torsdag 11. april

Det er møte i utdanningsutvalet, torsdag 11. april. Møtet vert halde på Romsdal videregående skole i Molde, startar kl. 10.30.

Les meir

Møte i Utdanningsutvalet

Utviklingsplan for Haram vgs og samanslåing av høgskolane i Møre og Romsdal er mellom sakene Utdanningsutvalet skal behandle på møte tysdag 12. mars.

Les meir

Søkinga til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Søkinga totalt sett til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal er 9 466 mot 9 419 i 2012. Søkinga til lærefag har gått opp til 1187 mot 1091 søkarar i fjor.

Les meir

- Stolte og glade over nybygg

Stolthet og glede over nybygget for restaurant- og matfag ved Borgund vgs prega stemninga under opninga torsdag. Elevar, lærarar, skule og matbransje samstemmer i at eit svært viktig utdanningstilbod no er på stell.

Les meir

Tok sølv på Gründercamp

Elevene fra Atlanten videregående skole tok sølv på årets nasjonale Gründercamp i Trondheim.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB