Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Høyring: dele opp skoleåret for russen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høyring eit forslag om å dele opp vg3 studieførebuande i ei periode med ordinær opplæring og i ei russeperiode.

Les meir

Ny rektor ved Molde videregående skole

Oddgeir Overå (57) er tilsett i og har takka ja til stilling som rektor ved Molde videregående skole.

Les meir

Ny Giv og NDLA

Kunnskapsdepartementet si satsing mot fråfall, Ny Giv (Overgangsprosjektet), er eit prosjekt som involverer alle vidaregåande skolar. Saman med fylkeskommunane etablerer departementet eit nettverk av skolar og lærarar som skal styrke yrkesretting og relevans i fellesfaga på yrkesfaglege studieprogram

Les meir

Offentleg finansiering av Nasjonal digital læringsarena

Myndigheitene si finansiering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er ikkje i konflikt med EØS-avtalen sine reglar for statsstøtte. Dette vedtok overvåkingsorganet til EFTA, ESA, 12.10.2011.

Les meir

Klart for karrieredagane!

Alle ungdommar på 10. trinn blir også i år inviterte til å delta på Karrieredagane. Dagane er ein stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjonar, næringslivet, opplæringskontor, kommunar og utdanningsavdelinga i fylket.
 

Les meir

Ny GIV sommerskole

Borgund vgs har i år sommerskole for Ny GIV elevene! 

Les meir

Andreinntaket klart

2. inntaket til vidaregåande opplæring er no klart. Inntaket viser at det er færre søkjarar som står utan tilbod enn på same tid i fjor. Søkjarane har svarfrist 9. august kl 23:59.

Les meir

Førstegongs inntak til vidaregåande opplæring klart

Førsteinntaket til vidaregåande opplæring er no klart. Det viser at 10.009 søkjarar med ungdomsrett har fått tilbod om plass i denne omgangen.

Les meir

Ny rektor ved Ørsta vidaregåande skule

Roger Andre Fylling (44) er tilsett i og har takka ja til stilling som rektor ved Ørsta vidaregåande skule. 

Les meir

Gründercamp om universell utforming

Med "Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming" som arbeidstittel gjennomførte studentane ved Høgsskolen i Molde Gründercamp.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 1,80 MB
Høring skolebruksplanen 2019/2020
PDF-dokument - 663,61 kB