Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Vel 300 søkarar til vidaregåande opplæring får i desse dagar tilbod om skoleplass for 2018/2019

Fristen for å søke tidlig inntak til vidaregåane opplæring gikk ut 1. februar. No er alle søknadene behandla, og tilbod om skoleplass for 2018/2019 blir sendt ut til vel 300 elevar.

Les meir

Høyring - Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring 2018-2021

I rulleringa av kvalitetsplana for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal leggast kvalitetsplan for 2018 – 2021 fram, og den er no sendt ut på høyring.

Les meir

Fleire søker naturbruk, medan det er stor nedgang for medier og kommunikasjon

Då søknadsfristen gjekk ut 1. mars, hadde 3459 ungdomar søkt om skoleplass på Vg1 for skoleåret 2018/2019. Dette er 175 færre enn i fjor. Mindre årskull og færre elevar som gjer omval, er hovudgrunnane til nedgangen.  – I år ser vi at naturbruk er populært, medan det er svak søking til Vg1 medier og kommunikasjon, seier Geir Løkhaug seksjonsleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Har du lyst til å delta på romfartsleir?

Da kan du konkurrere om 1 stipendplass som fylkeskommunen disponerer hos NAROM. 

Les meir

Samarbeider i kampen mot mobbing

I dag og i morgon er rektorar og ressurspersonar frå tre vidaregåande skolar, saman med representantar frå kommunane samla for lære meir om å avdekke og førebygge mobbing. 

Les meir

Nye læreplanar i fag

Arbeidet med fornyinga av Kunnskapsløftet er i gang. Ny overordna del vart fastsett 1. september 2017. Alle faga i grunnskolen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande opplæring skal fornyast.

Les meir

Undervisningsevaluering 2017/2018 – Informasjon til elevar og føresette

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering i skoleåret 2017/2018. Slike evalueringar av undervisninga har også blitt gjennomført tidlegare, seinast i 2015/2016.

Les meir

Er du født i 1994 eller seinare? Du kan likevel ha rett til vidaregåande opplæring

-Fleire ungdomar som tidlegare hadde mista retten til vidaregåande opplæring, den såkalla ungdomsretten, kan likevel ha rett til vidaregåande opplæring, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Les meir

Fylkeskommunen deltek på Yrkesfaga sitt år 2018

Kunnskapsdepartementet har bevilga fem millionar til Yrkesfaga sitt år 2018.

Les meir

No kan du søke vidaregåande opplæring

Det er no opna for å søke om vidaregåande opplæring på vigo.no

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 1,80 MB
Høring skolebruksplanen 2019/2020
PDF-dokument - 663,61 kB