Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Samling i Geiranger for opplæringskontora

Sist veke arrangerte utdanningsavdelinga ei av to årlege samlingar med opplæringskontora i fylket. Tema for samlinga var samarbeid og kvalitet i fag- og yrkesopplæring og det var eit spanande program med ulike foredragshaldarar. 

Les meir

Kariann D. Flovikholm er ny assisterande fylkesutdanningssjef

Kariann D. Flovikholm har takka ja til vikariat for assisterande fylkesutdanningssjef i dei to åra Rune Solenes Opstad har permisjon for å vere prosjektfagleiar i fylkeskommunen. Ho tek til i stillinga 1. august.

Les meir

Skole-NM i yrkesfag 2018

Skole NM i elektro, TIP, design og handverk, bygg og anlegg, service og samferdsel vart halde i Hedmark 11.- 12. april. Konkurransane fant stad på Ringsaker videregående skole, Hamar Katedralskole, Håndverksskolen på Dovre (i Oppland), Elverum videregående skole og Solør videregående skole.

Les meir

Volda vgs vann årets påskekahoot!

NDLA arrangerte før 21.mars påskekahoot for skolane i Norge. 

Les meir

Elevar vann Norsk CanSat på Andøya

Sist veke vann elevar frå Atlanten videregående skole den norske delen av konkurransen i å bygge "brusbokssatellitt" på Andøya Space Center. Dei konkurrerte med elevar frå andre vidaregåande skolar i Noreg, Sverige og Finland.  

Les meir

Yrkesfaga får ny struktur frå hausten 2020

Det blir innført ny struktur for yrkesfaga i vidaregåande skole frå hausten 2020. Yrkesfagelevane skal no spesialisere seg tidlegare. 

Les meir

Vel 300 søkarar til vidaregåande opplæring får i desse dagar tilbod om skoleplass for 2018/2019

Fristen for å søke tidlig inntak til vidaregåane opplæring gikk ut 1. februar. No er alle søknadene behandla, og tilbod om skoleplass for 2018/2019 blir sendt ut til vel 300 elevar.

Les meir

Høyring - Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring 2018-2021

I rulleringa av kvalitetsplana for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal leggast kvalitetsplan for 2018 – 2021 fram, og den er no sendt ut på høyring.

Les meir

Fleire søker naturbruk, medan det er stor nedgang for medier og kommunikasjon

Då søknadsfristen gjekk ut 1. mars, hadde 3459 ungdomar søkt om skoleplass på Vg1 for skoleåret 2018/2019. Dette er 175 færre enn i fjor. Mindre årskull og færre elevar som gjer omval, er hovudgrunnane til nedgangen.  – I år ser vi at naturbruk er populært, medan det er svak søking til Vg1 medier og kommunikasjon, seier Geir Løkhaug seksjonsleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Har du lyst til å delta på romfartsleir?

Da kan du konkurrere om 1 stipendplass som fylkeskommunen disponerer hos NAROM. 

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB