Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Skal sikre god opplæring av fagarbeidarar

– Rettleiing er ein føresetnad for god opplæring og rekruttering av fagarbeidarar. Dette kurset vil hjelpe deg til å lykkast med arbeidet, seier Åse Riksfjord i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Nytt elev- og lærlingombod på plass

– Eg kan hjelpe elevar og lærlingar om dei har spørsmål som gjeld vidaregåande opplæring på skole eller i lærebedrift, seier nytilsatt elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden.

Les meir

Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod

Møre og Romsdal fylkeskommune har no gjennomført andre gongs inntak til dei videregåande skolane. 

Les meir

Fagdagen 2016

Fagdagen 2016 for lærarar i vidaregåande opplæring gjekk av stabelen 17.august.

Les meir

Skolebruksplan 2017-2020

Skolebruksplan 2017-2020 er no lagt ut på høyring.

Høyringsfrist er 09.09.2016

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9 647 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2016/2017. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på 1. inntaket er 14. juli.

Les meir

Teieplikt og samarbeid i vidaregåande skole

Presisering av reglane for teieplikt

Les meir

Pilotsamarbeid gir nye moglegheiter

Sunndal kommune  og Møre og Romsdal fylkeskommune vil samarbeide om eit pilotprosjekt for å gi vaksne eit tilbod om opplæring ved Sunndal vidaregåande skole. – Målet med prosjektet er å sikre at unge innvandrarar, som har fått opphald, får vidaregåande opplæring. Sjølv om dei ikkje kjem inn under undervisningsretten, seier konstituert fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad. 

Les meir

Fleire gjennomfører vidaregåande opplæring

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i går nye tal for gjennomføring i vidaregåande opplæring. Dei nye tala viser at gjennomføringa aukar både nasjonalt og i Møre og Romsdal.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Høring Skolebruksplanen 2018-2021
PDF-dokument - 332,00 kB
Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid revidert 2017
PDF-dokument - 1,68 MB