Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

- Kantina er viktig for eit godt læringsmiljø

I går var nærare 50 tilsette samla til konferanse om trivsel og læringsmiljø i vidaregåande skole.

Les meir

Informasjon om PC-ordninga

Skal du starte på vidaregåande skole til hausten? Da må du ha datamaskin.

Les meir

Høring- ny Skolebruksplan

Høringsbrevet om skolebruksplanen 2018-2021 er nå sendt ut.

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9548 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2017/2018. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på 1. inntaket er 14. juli.

Les meir

Fråværet i vidaregåande skole har gått ned

Foreløpige tal frå Utdanningsdirektoratet (Udir) viser at fråværet i vidaregåande skole har gått ned etter innføring av fråværsgrensa. 

Les meir

Tar ansvar for å tilby læreplassar i maritime fag

Tidelegare var det ei utfordring å få nok søkarar til matros og motormannfag, og dei seinare åra har det vore ein vanskeleg marknad for offshorenæringa.

Les meir

Åtte millionar til Fagskolen i Kristiansund

Onsdag vart det kjent at Fagskolen i Kristiansund har vorte tildelt fire millionar kroner, og at fylkeskommunen går inn med tilsvarande beløp. Pengane skal mellom anna gå til nytt laboratorieutstyr for kjemi- og prosess og til maritime simulatorar. 

Les meir

Digitalt løft i Møre og Romsdal

Fylkesutdanningssjefen har inngått eit 3-årig samarbeid med Senter for IKT i utdanningen for å løfte den digitale kompetansen både hos lærarar og elevar i dei vidaregåande skolane. 

Les meir

–Samarbeid er ein vesentleg faktor

Alle som har søkt om læreplass innanfor anleggs- og bergfag, har no fått lærekontrakt. –Eg vil takke skole og bedrifter for eit godt samarbeid, seier Espen Wicken, dagleg leiar for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga (OKAB) Møre og Romsdal.

Les meir

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 – 2021

Kvalitetsplanen for perioden 2017-2021 vart samrøystes vedtatt i Fylkestinget 13.06.2017.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 1,80 MB
Høring skolebruksplanen 2019/2020
PDF-dokument - 663,61 kB