Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Oppmelding til privatisteksamen

Privatisteksamen

Meir informasjon her: Privatisteksamen 

Les meir

Kariann D. Flovikholm er ny rektor ved Fannefjord videregående skole

Kariann D. Flovikholm (44) har takka ja til stillinga som rektor ved Fannefjord videregående skole. - Eg er svært glad for å ha fått jobben, og gler meg til å samarbeide vidare med dyktige og engasjerte kollegaer som brenn for å skape ein best mogeleg skole for elevane våre, fortel Flovikholm.

Les meir

Samling for lærlingar og lærekandidatar

I veke 39 og 40 blir alle nye lærlingar og lærekandidatar invitert til samling i dei tre største byane.

Les meir

Leergaard ny rektor ved Rauma videregående skole

Eva M. Krogstad Leergaard (54) har takka ja til stillinga som rektor ved Rauma videregående skole. - Eg er svært glad for at eg fekk jobben som rektor, og eg ser fram mot å jobbe vidare saman med dei dyktige tilsette og alle elevane ved skolen, seier Leergaard.

Les meir

Forslag om ny tilbodsstruktur for vgs lagt ut på høyring

I desember 2016 skal fylkestinget vedta ny tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. I går vart dokumentet med forslag til ny struktur lagt ut på høyring. – Fristen for å kome med innspel er 30. september, seier assisterande fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad.

Les meir

Høyring: Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

Fristen for høyringa om vurderingar og anbefalingar om korleis den framtidige tilbodsstrukturen i Møre og Romsdal, var 30. september 2016. Då fristen gjekk ut var det registert 77 høyringssvar. 

Les meir

Skal sikre god opplæring av fagarbeidarar

– Rettleiing er ein føresetnad for god opplæring og rekruttering av fagarbeidarar. Dette kurset vil hjelpe deg til å lykkast med arbeidet, seier Åse Riksfjord i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Nytt elev- og lærlingombod på plass

– Eg kan hjelpe elevar og lærlingar om dei har spørsmål som gjeld vidaregåande opplæring på skole eller i lærebedrift, seier nytilsatt elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden.

Les meir

Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod

Møre og Romsdal fylkeskommune har no gjennomført andre gongs inntak til dei videregåande skolane. 

Les meir

Fagdagen 2016

Fagdagen 2016 for lærarar i vidaregåande opplæring gjekk av stabelen 17.august.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
Inntak: 71 28 01 50

E-post: utdanning@mrfylke.no 

E-post: inntak@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Høring Skolebruksplanen 2018-2021
PDF-dokument - 332,00 kB
Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Plan for rusarbeid revidert 2017
PDF-dokument - 1,68 MB